Myöhäinen nukkumaan meno ja aikainen kouluun herääminen sekä säännöllisen unirytmin puute aiheuttavat nykyisin monelle nuorelle unettomuutta ja unihäiriöitä.

Salakavalasti kasvanut univelka väsyttää, vaikuttaa mielialaan ja heikentää lopulta koululaisen huomiokykyä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimuksessa kehitetty hoitomalli paransi nuorten unen kestoa ja laatua sekä unirytmiä. Menetelmä voisikin tarjota yksinkertaisen ja tehokkaan tavan auttaa uniongelmista kärsiviä nuoria.

Mitä tehtiin?

Kolmen viikon mittaiseen tutkimukseen osallistuneet 16-18-vuotiaat opiskelijat täyttivät ensin kyselykaavakkeen, jonka pohjalta heidät uniongelmaansa liittyviä asioita kartoitettiin haastattelemalla. Seuraavalla kerralla jokainen sai yksilöohjausta unen laadun parantamiseksi. Sen jälkeen unen laatua ja määrää seurattiin unipäiväkirjan ja aktiivisuusrannekkeen avulla. Tavoitteena oli lisätä unirytmin säännöllisyyttä, rakentaa iltarutiineja sekä vähentää unta häiritseviä tekijöitä kuten elektronisten laitteiden käyttöä ennen nukkumaan menoa.

Kahden viikon seurannan aikana 77 prosentilla tutkimukseen osallistuneista nuorista unen kesto piteni (nuorten itsensä kertomana) keskimäärin 40 minuuttia ja aktiivisuusrannekkeella mitattuna 19 minuuttia.

-Tutkimuksemme mukaan tällainen lyhytkestoinen interventio (puuttuminen ja ohjeistus) tarjoaa yksinkertaisen ja tehokkaan menetelmän nuorten auttamiseksi. Menetelmän etuna on myös se, että se vaikuttaa hyödylliseltä myös unettomuuden hoidossa, vaikka siinä ensisijaisena tavoitteena onkin tukea säännöllistä vuorokausirytmiä, toteaa erikoistutkija Juulia Paavonen THL:sta.

Tutkimus osoitti, että suuri määrä nuoria ei nuku riittävästi tai kärsii epäsäännöllisestä unirytmistä. Epäsäännöllisestä unirytmistä kärsi noin puolet nuorista ja unettomuudesta joka kuudes. Väsymystä raportoi yli puolet nuorista. Tulokset korostavat tarvetta ottaa käyttöön yksinkertaisia ja tehokkaita interventioita univaikeuksien ja niiden seurausten lieventämiseksi.