Luustoliitto julkaisee huomenna nuorille suunnatun internet-sivuston nimeltään eikuulumulle.fi

Luja luusto rakennetaan lapsuudessa ja nuoruudessa. Luuston huippumassa saavutetaan 20-30 vuoden iässä. Perimämme määrittelee sen potentiaalin, joka meillä jokaisella on tietyn luuston huipputiheyden saavuttamiselle. Nuoruuden elintavat taas määrittelevät merkittävän osan siitä, kuinka paljon tuosta potentiaalista todellisuudessa hyödynnetään. Nuoruudessa tehdyt valinnat vaikuttavat luuston kuntoon koko loppuelämän ajan.

Luustoterveyden kannalta keskeisimpinä haasteina nykynuorilla ovat liikunnan määrän väheneminen ja istumiseen käytetyn ajan lisääntyminen sekä ruokavalion yksipuolistuminen. Lisäksi rajun laihduttamisen sekä tupakoinnin haitat luustolle ovat kiistattomia.

Suomen Luustoliitto haluaa nostaa esille nuoruuden merkityksen korvaamattomana ajanjaksona myös luustoterveyden kannalta. Luustoliitto julkaisee 1.10.2015 nuorille suunnatun internet-sivuston eikuulumulle.fi. Sivustolla esitellään elintapojen vaikutuksia luustoterveyteen. Sivustoa on mahdollista hyödyntää myös opetuskäytössä.