Lääkeyritys Novo Nordisk Farma Oy on tiedottanut, että Ozempic 0,25 mg, 0,5 mg ja 1 mg injektionesteiden saatavuushäiriöt eivät näe valoa tunnelin päässä.

Valitettavasti ongelmat jatkuvat edelleen vuonna 2024. Valmisteista odotetaan säännöllisiä toimituksia Suomeen, mutta on epävarmaa, milloin toimitukset riittävät täysin vastaamaan kysyntään. 

Ozempic on tarkoitettu ainoastaan aikuisille riittämättömässä hoitotasapainossa oleville tyypin 2 diabetespotilaille ruokavalion ja liikunnan lisänä. Myyntiluvan haltija toteaa tiedotteessaan, että Ozempic-valmisteen muu kuin käyttöaiheen mukainen käyttö – myös sen käyttö painonhallintaan ja laihdutukseen – poikkeaa hyväksytystä käyttösyystä. Näin ollen tämä vaarantaa tällä hetkellä saatavuuden diabetespotilaille.

Päätös lääkehoidon valinnasta käyttöaiheen mukaiseen tai siitä poikkeavaan käyttöön on kuitenkin aina hoitavalla lääkärillä. Fimea ei voi ottaa kantaa valmisteen käyttöaiheen vastaiseen käyttöön.

Novo Nordisk Farma Oy on tiedottanut diabetespotilaita hoitaville lääkäreille valmisteen saatavuusongelman jatkumisesta ja pyytänyt lääkäreitä varmistamaan, että Ozempic-valmistetta käyttävät potilaat saavat tiedon tilanteesta ja että potilaille määrätään tarvittaessa jotakin muuta GLP-1 reseptoriagonisti -valmistetta tai muuta sopivaa hoitovaihtoehtoehtoa.