Tutkimuksen mukaan joka kolmas suomalainen on selvästi huolissaan vakavan sairauden mahdollisuudesta. Eniten siinä huolettaa kuoleman mahdollisuus ja sairastumisen mukanaan tuomat taloudelliset haasteet.

40 % suomalaisista uskookin, että puolen vuoden sairausloma johtaisi merkittäviin taloudellisiin vaikeuksiin.

If selvitti tuoreella tutkimuksella suomalaisten ajatuksia vakavaan sairastumiseen liittyen. Tutkimuksen mukaan joka kolmatta suomalaista huolestuttaa vakava sairastuminen paljon ja joka toistakin jonkin verran. Huoli sairastumisesta kasvaa, mitä iäkkäämpi vastaaja on.

Omaa sairastumista enemmän suomalaisia huolestuttaa silti puolison ja etenkin oman lapsen vakava sairastuminen. Oman lapsen sairastuminen on pelkona jo joka toisella vanhemmalla.

Sairastumisessa suomalaisia pelottaa eniten kuolema ja sairauden mukanaan tuomat taloudelliset haasteet: ne mainitsi joka toinen tutkimukseen vastannut. Yli 40 % vastaajista kertoi olevansa huolissaan lisäksi sekä omasta että perheen henkisestä jaksamisesta.

Sairaus laittaa monen talouden tiukille 

-Noin 30 prosenttia vastaajista arvioi, että oma tai puolison puolen vuoden sairausloma aiheuttaisi heille melko paljon taloudellisia ongelmia. Noin joka kymmenes uskoo, että ei selviäisi taloudellisesti lainkaan, Ifin henkilövakuutusten tuotepäällikkö Piia Kononen sanoo.

Monelle on epäselvää, miten oma tulotaso sairauslomalla muotoutuu

Ifin tutkimuksessa selvisi myös, että suomalaisilla ei ole selvää kuvaa ansioiden muotoutumisesta sairauslomalla. Yli 40 prosenttia työssäkäyvistä vastaajista ei tiedä tai osaa sanoa lainkaan, miten palkka ja sairauspäiväraha muotoutuisi yli kuuden kuukauden mittaisen sairausloman aikana. Vain joka kymmenes uskoo tietävänsä asian tarkkaan.

-Tulojen muotoutuminen sairauslomalla vaihtelee työssäkäyvillä: osalla työnantaja voi maksaa sairauslomalta täyttä palkkaa esimerkiksi 1–3 kuukauden ajan, kun taas toiset tipahtavat nopeammin Kelan sairauspäivärahalle. Jokaisen kannattaa selvittää, mikä tilanne on omalla kohdalla ja työpaikalla, Kononen toteaa.

Kysyttäessä työssäkäyviltä kuinka paljon vastaaja arvioi ansiotasonsa tippuvan puolen vuoden mittaisen sairausloman myötä, yli puolet arvioi tulojensa tippuvan vähintään 50 prosenttia nykyisistä palkkatuloistaan.

Syöpä pelottaa eniten

Vakavista sairauksista syöpä pelottaa kaiken ikäisiä suomalaisia eniten: se pohdituttaa kahta kolmesta tutkimukseen vastaajasta. Seuraavaksi eniten mainintoja saivat aivoinfarkti ja sydän- ja verisuonitaudit.

-Nuorempia, alle 30-vuotiaita vastaajia huolettaa syövän jälkeen toiseksi eniten vakava masennus ja muut mielenterveyden sairaudet. Vanhemmat, 60 vuoden ikää lähestyvät olivat lisäksi huolissaan dementiasta ja muista muistisairauksista, Kononen sanoo.

Puolet tutkimukseen vastaajista kertoo pyrkivänsä minimoimaan riskiä sairastumiselle elämäntavoilla eli liikkumalla säännöllisesti ja syömällä terveellisesti. Sairastumiseen varautuminen taloudellisesti on sen sijaan harvinaisempaa: esimerkiksi vain reilu neljännes on kartuttanut säästöjä ja viidennes ottanut jonkun vakuutuksen.

Kyselytutkimuksen toteutti Ifin toimeksiannosta YouGov Finland. Tutkimuksessa haastateltiin yhteensä 1002 iältään 18-59 -vuotiasta suomalaista.