Diabetesliitto on saanut tiedoksi Pääesikunnan päätöksen, jonka mukaan diabeetikot eivät jatkossa voi suorittaa varusmiespalvelusta.

Päätöstä perustellaan palvelusturvallisuuteen kohdistuvilla riskeillä. Pääesikunta toteaa, että diabetes on jatkossa aina este varusmiespalveluksen suorittamiselle ja kutsunnoissa diabeetikot sijoitetaan palveluskelpoisuusluokkaan C.

Diabetesliitto ilmaisee olevansa hyvin pettynyt päätökseen. Diabetesliitto on kirjelmöinyt Pääesikunnalle ja tuonut esiin maanpuolustushalukkaiden diabeetikoiden ja heidän perheidensä harmistuksen.

-Mahdollisuus suorittaa asepalvelus on ollut tärkeä tasa-arvon kannalta. Kategorinen päätös kaikkien diabeetikoiden varusmiespalveluskäytännön päättymisestä ei huomioi diabeteksen yksilöllisyyttä niin hoitomuodoissa kuin hoidon vaativuudessa, toteaa sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Laura Tuominen-Lozic.

Pääesikunta perustaa päätöksensä Sotilaslääketieteen keskuksen asiantuntijatyöryhmän raporttiin ja suositukseen. Palvelusturvallisuudesta on tehty riskiarviointi. Lisäksi on tarkasteltu vaihtoehtoisia tapoja jatkaa palveluskäytäntöä.

Puolustusvoimissa on palvellut tyypin 1 diabeetikoita vuodesta 2001 lähtien. Tuolloin alkoi tutkimus diabeetikoista asepalveluksessa. Tutkimusta seurasi useita vuosia kestänyt kokeilu, jossa vapaaehtoiset diabeetikot, jotka täyttivät tietyt ehdot, saivat suorittaa asepalveluksen. Vuosina 2001–2017 astui 120 diabeetikkoa asepalvelukseen. Palvelukseen astuneiden keskeyttämisprosentti oli 13, mikä ei eroa merkittävästi muista varusmiehistä. Diabeetikot ovat suoriutuneet palveluksestaan hyvin eikä vakavia seurauksia lääkärikäyntiä edellyttävistä tapahtumista palvelusaikana ole aiheutunut.

Toistaiseksi viimeiset diabeetikot aloittivat palveluksensa tammikuussa 2018.