Kotia ympäröivät viheralueet lisäävät sisätilojen mikrobiston moninaisuutta eli diversiteettiä. Tämä selviää Environmental Research -tiedejulkaisussa julkaistusta tutkimuksesta, joka on tehty kansainvälisenä yhteistyönä.

Aiemmissa tutkimuksissa on esitetty, että lasten riski sairastua astmaan on sitä pienempi, mitä enemmän varhaislapsuuden kodin sisätilojen bakteeristo muistuttaa maatalojen bakteeristoa. Jo aiemmin on tiedetty, että perinteisillä kotieläinmaatiloilla varttuminen voi jopa puolittaa riskin sairastua astmaan ja allergioihin, mahdollisesti juuri maatalojen runsaan mikrobilajiston vuoksi.

Voisiko tuloksia hyödyntää kaupunkisuunnittelussa?

Tutkimuksen mukaan se, minkä tyyppinen viheralue kodin läheisyydessä on, vaikuttaa sisäympäristöissä eri mikrobien runsauteen. Kun luonnon läheisyys yleisesti lisäsi bakteerien moninaisuutta kodin sisätiloissa, sienien moninaisuus lisääntyi, kun kodin ympäristössä oli korkeampia kasveja, kuten puustoa ja pensaita.

-Tarvitsemme vielä tulevista tutkimuksista lisää vahvistusta tulokselle, että viheralueilla on vaikutusta kotien terveyttä edistävään mikrobistoon. Jos niin on, viheralueiden hyödyt voisi ottaa huomioon kaupunkien suunnittelussa ja voisimme lisätä luonnosta peräisin olevia mikrobeja myös kaupungeissa asuvien lasten arkeen, kertoo THL:n eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtava tutkija Martin Täubel.

Tutkimukseen kerättiin näytteet belgialaisista kodeista. Tutkimuksessa selvitettiin, miten koteja ympäröivät erilaiset viheralueet vaikuttivat kotien mikrobistoon. THL:n tutkijat vastasivat kotien mikrobistojen analyyseista sekä tilastoanalyyseistä.

Artikkeli Residential green space can shape the indoor microbial environment on julkaistu Environmental Research -tiedejulkaisussa.

esteettinen