Koronavirusinfektioon liittyy kohonnut riski verisuonitukoksille. Toisaalta suurentunut verisuonitukosriski voi lisätä vaikean koronavirustaudin kehittymistä.

Positiivisen koronavirustestituloksen saanut voi nyt itse arvioida, onko hänellä suurentunut riski saada verisuonitukos.

HUSin, Kymsoten, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Eksoten alueilla asuvat voivat tehdä arvion tunnistautuneena Koronatietoni.fi-palvelussa, jossa tiedot tallentuvat ja siirtyvät kotikunnan tartunnanjäljitykseen.

Koronatietoni.fi-palveluun kirjaudutaan pankkitunnuksella tai mobiilivarmenteella.

Toinen vaihtoehto tehdä arvio on käydä läpi HUSin internetsivulla olevat kysymykset.

Jos arvion perusteella verisuonitukosriski on koholla, henkilön tulee olla aina puhelimitse yhteydessä kotikunnan verkkosivuilta löytyvään neuvontapuhelimeen mahdollisen hepariinilääkityksen aloitusta varten.

Mikäli saa positiivisen kotitestituloksen ja kyselyn perusteella kuuluu verisuonituksen riskiryhmään hepariinilääkityksen aloitusta varten, on hyvä tehdä myös laboratoriovarmistettu testi.