Varhaisten vastoinkäymisten on todettu olevan yleinen ja merkittävä riskitekijä depressiolle.

Psykoterapia ja lääkehoito ovat kumpikin tuloksekkaita lapsuudessaan traumatisoituneille masennuspotilaille, osoittaa puolestaan uusi kansainvälinen analyysi, jossa tarkasteltiin 29:ää eri tutkimusta.

-Aiemman käsityksen mukaan lapsuuden vastoinkäymiset ovat yhteydessä paitsi varhaisempaan ongelmien alkamiseen, todennäköisempään uusiutumiseen ja rinnakkaishäiriöihin, myös huonompaan psykoterapian ja lääkehoidon vasteeseen, toteaa tutkimukseen osallistunut THL:n tutkimusjohtaja Erkki Heinonen.

Nyt julkaistu, hollantilaisvetoinen tutkimus kuitenkin osoitti näiden potilaiden hyötyvän aikuisuudessaan hoidosta yhtä paljon kuin vähäisiä traumoja kohdanneet. Traumat eivät myöskään olleet yhteydessä todennäköisempään hoidon keskeyttämiseen.  

KAIKKI FINLAYSONIN KODIN TUOTTEET MIINUS 50 PROSENTTIA VAIN PE-LA-SU! TÄSTÄ KAUPPAAN!

Tutkimuksessa viitattiin yhtenä mahdollisena selityksenä Helsingin Psykoterapiatutkimuksen aiempiin löydöksiin, joissa näillä potilailla havaittiin olevan tyypillisesti parempi hoitomotivaatio sekä selkeämpi hoidon kohde.

Selityksenä voi olla myös potilaiden tyypillisesti voimakkaampi oireilu, josta paraneminen tulee selkeämmin esille. 

Nyt julkaistu meta-analyysi sisälsi 29 kliinistä koetta ja 6 830 potilasta, jotka olivat 18–85-vuotiaita. Yli puolet (62,5%) potilaista raportoi joitain lapsuuden traumoja: joko emotionaalista tai fyysistä laiminlyöntiä tai kaltoinkohtelua tai seksuaalista hyväksikäyttöä. Lapsuuden vastoinkäymisiä arvioitiin takautuvasti. Hoidon tuloksia arvioitiin kliinikon tai potilaiden itsearvioimina masennusoireina. 

-Hoitotuloksiin ei vaikuttanut traumatyyppi, hoidon pituus tai se, oliko kyseessä psykoterapia tai lääkehoito. Lisätutkimusta silti tarvitaan hoidon akuuttivaiheen jälkeisten hoitotulosten seuraamiseksi sekä niiden mekanismien selvittämiseksi, joilla lapsuuden vastoinkäymiset voivat hoitoon vaikuttaa, Heinonen toteaa. 

KAIKKI FINLAYSONIN KODIN TUOTTEET MIINUS 50 PROSENTTIA VAIN PE-LA-SU! TÄSTÄ KAUPPAAN!