Mehiläisessä tehtyjen diagnoosien data kertoo, että koronapandemia on aiheuttanut yhteiskuntaan merkittävän hoitovelan käymättä jääneiden lääkärikäyntien johdosta.

Hoitovelkaa on syntynyt myös pandemia-aikana syntyneestä mielenterveyden kuormituksesta.

Mehiläinen on seurannut lääkärikäyntien yhteydessä tehtävien diagnoosien kokonaismäärien kehitystä. Kun verrataan ajalla maaliskuu 2020 – marraskuu 2021 tehtyjä diagnooseja aikaisempien vuosien pohjalta tehtyyn vaihtoehtoiseen skenariomalliin, voidaan huomata, että koronapandemia on todennäköisesti aiheuttanut hoitovelkaa epätasaisesti eri sairausryhmiin.

– Vaihtoehtoiseen malliin verrattuna toteutuneet diagnoosit nostavat esiin huolestuttavia trendejä. Syöpädiagnooseihin liittyviä käyntejä toteutui Mehiläisessä noin 15 prosenttia vähemmän kuin mitä mallinnuksen perusteella odotettiin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että syöpiä on mitä luultavimmin jäänyt diagnosoimatta, toteaa Mehiläisen lääketieteellinen johtaja Kaisla Lahdensuo.

Hoitovelan purkuun

Masennukseen liittyviä käyntejä oli Mehiläisessä yhtä paljon kuin mallinnus antoi odottaa, mutta ahdistuksen vuoksi käyntejä oli 10 prosenttia enemmän.

Tämä kertoo siitä, että vaikka mielenterveyden haasteet ovat olleet kasvu-uralla jo ennen koronapandemiaa, on tilanne entisestään vaikeutunut erityisesti ahdistuneisuuden osalta.

Matalan kynnyksen mielenterveyden palveluille on selkeästi nähtävä suuri tarve, Kaisla Lahdensuo sanoo.