Niin sanotun Koskelan henkirikoksen esitutkinnassa ilmenneiden seikkojen johdosta Helsingin poliisilaitos toimitti esiselvityksen siitä, oliko uhrin asiaan jollain tavalla liittyneitä koulun ja lastensuojelun viranhaltijoita syytä epäillä jostakin rikoksesta.

Asiaa arvioitiin ensisijaisesti virkavelvollisuuden rikkomisen tunnusmerkistöstä käsin.

– Helsingin poliisilaitos hankki runsaasti selvitystä asian selvittämiseksi. Esiselvitysaineisto koostuu pääasiassa virallisasiakirjaselvityksestä ja lausunnoista. Esiselvityksessä hankittiin lausunto yhteensä 44:ltä henkilöltä, kertoo rikoskomisario Markku Silén.

Koulu puuttui kiusaamiseen asianmukaisesti

Opetustoimen osalta asiassa saatu selvitys viittaa siihen, että koulu on puuttunut sen tietoon tulleisiin kiusaamistekoihin. Asiassa ei ole ilmennyt selvitystä siitä, että koulu olisi vastoin perusopetuslakia jättänyt huolehtimatta oppimisympäristön turvallisuudesta tai suhtautunut piittaamattomasti velvollisuuteensa ylläpitää ja valvoa koulurauhaa.

Asiassa ei ole ilmennyt konkreettista selvitystä koulua tai sen henkilökuntaa koskevan virkarikosepäilyn tueksi.

Lastensuojelu täytti vaatimukset

Lastensuojelun ja sosiaalityöntekijöiden menettelyn osalta saatu selvitys antaa jossain määrin jännitteisen kuvan uhrin viikonlopun tapahtumista ja olosuhteista lastensuojelulaitoksessa.

– Lastensuojelua velvoittavaa sääntelyä ja ohjeistusta leimaa näiden olosuhteiden valossa tietynlainen tulkinnanvaraisuus, ja yksittäisen lastensuojelulaitoksen kannalta viikonloppuna käytössä olevilla resursseilla ja varalla olijoiden määrällä voi olla suuri vaikutus siihen, millaisiin toimenpiteisiin on tosiasiassa tarkoituksenmukaista ryhtyä, Silén toteaa.

Asiassa ei kuitenkaan ilmennyt, että lastensuojelun työntekijät olisivat laiminlyöneet virkatoiminnassa säädöksiin ja määräyksiin perustuvat virkavelvollisuutensa. Selvityksen mukaan lastensuojelulaitos ja lastensuojelu on täyttänyt yleisesti lastensuojelulaissa toiminnalle asetetut vaatimukset riittävällä tarkkuudella. Näin ollen asiassa ei ole ilmennyt konkreettista selvitystä lastensuojelua tai lastensuojelulaitosta koskevan virkarikosepäilyn tueksi.

– Esiselvityksen keskeinen johtopäätös on se, että peruskoulun opettajia, rehtoreita, lastensuojelutyöntekijöitä, muita viranhaltijoita tai ketään muutakaan ei ole syytä epäillä virkavelvollisuuden rikkomisesta, tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta eikä mistään muustakaan rikoksesta, rikoskomisario Markku Silén päättää.

Koskelan teinisurma tapahtui Helsingin Koskelassa 4. joulukuuta 2020. Uhriksi joutui pitkään kiusattu 16-vuotias poika, joka surmattiin julmasti. Poliisi on epäillyt tekijöiksi kolmea samanikäistä poikaa. Rangaistukset mitataan myöhemmin tänä syksynä.