Lapsiin kohdistuva väkivalta on vakava yhteiskunnallinen ongelma, johon on puututtava, linjaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. THL:n mukaan tehokas puuttuminen vaatii nykyistä lapsilähtöisempää lähestymistapaa palveluissa. Tällä hetkellä lapsiin kohdistuva väkivalta jää usein piiloon.

THL:n mukaan erityisesti seksuaalisuutta loukkaavalle väkivallalle on tyypillistä voimakas häpeän ja syyllisyyden pelko sekä leimautuminen. Siksi sekä lapsen lähiaikuisilta että ammattilaisilta vaaditaan erityistä rohkeutta uskaltaa kuulla ja kuunnella sekä ryhtyä toimeen, kun väkivallan, riiston tai kaltoinkohtelun uhkaa on tai väkivaltaa on jo tapahtunut.

Euroopan Neuvosto on julistanut tämän päivän eli 18. marraskuuta 2015 ensimmäiseksi lapsiin kohdistuvan seksuaalisen hyväksikäytön vastaiseksi päiväksi. Tarkoituksena on kiinnittää  jäsenvaltioiden huomiota tähän tärkeään asiaan.

Vakavia ongelmia

Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Lasten ja nuorten puhelin vastaanottaa vuosittain noin 30 000 lasten ja nuorten yhteydenottoa. Nykyisin yhteydenotoista kasvava osuus koskee vakavia ongelmia, kuten viiltelyä tai itsemurha-ajatuksia.

Lasten ja nuorten puhelimeen tulevat yhteydenotot osoittavat, että palvelujärjestelmä odottaa lapsilta aikuismaista ja aktiivista avunhakemista, johon he eivät ole valmiita. Väkivaltaa kokenut lapsi tai nuori tarvitseekin THL:n mukaan tuekseen pysyvän suhteen luotettavaan aikuiseen.

Vaikeista kokemuksista kertominen edellyttää luottamusta, joten on tärkeää, että väkivaltaa kokeneiden lasten ja nuorten kanssa työskentelevillä aikuisilla on aikaa ja kykyä kohdata lapsi ikätasonsa mukaisesti.

Koulujen oppilas- ja opiskelijahuollolla on myös merkittävä rooli lasten ja nuorten ongelmien havaitsemisessa ja avun tarjoamisessa. Koulun ammattilaiset ovat monesti ainoat helposti lasten ja nuorten saatavilla olevat ja tuntemat tukipalvelut.