Tarinat, joita kerromme itsestämme vaikuttavat siihen, miten suhtaudumme uusiin haasteisiin, miten otamme vastuuta tekemisistämme, ja miten rakennamme luottamusta ja yhteistyötä muiden kanssa. Organisaatiopsykologi Pekka Tölli kertoo, että työelämässä tarinoilla on valtaa, ja ammatti-identiteetti rakentuu vahvasti minätarinoiden kautta.

Jatkuva muutos ja epävakaa maailmantilanne haastavat työelämässä ja voivat murentaa uskoa omaan tulevaisuuteen. Myönteiset minätarinat voivat vahvistaa luottamusta omiin kykyihin ja mahdollisuuksiin kehittyä. Kun uskomme itseemme, huomaamme enemmän mahdollisuuksia ja tartumme niihin rohkeammin.

– Minätarinat ovat tärkeitä meille monessa suhteessa: ne rakentavat käsitystä itsestä ja omista kyvyistä ja tukevat merkityksen ja johdonmukaisuuden tunnetta elämässä ja auttavat ymmärtämään itseä. Minätarinat ohjaavat havaintojamme, asenteitamme sekä toimintaamme. Ne antavat myös kehyksen, jonka kautta voi tarkastella vastoinkäymisiä sekä nähdä niiden arvon ja merkityksen elämässämme, Mehiläisessä työskentelevä Pekka Tölli selventää.

Myös ikävät asiat voivat luoda meille tärkeitä kokemuksia. Yksi työelämän vaikeista hetkistä on esimerkiksi tilanne, jossa joutuu irtisanotuksi.

– Potkut ovat ymmärrettävästi kolhu itsetunnolle ja ammatilliselle identiteetille. Ne johtavat usein tarinan uudelleenarviointiin ja kysymyksiin omasta riittävyydestä: kuka olen ilman rooliani, mihin kelpaan. Irtisanominen on samalla elämän tienhaara, joka avaa myös uusia mahdollisuuksia kasvuun. Moni on todennut minulle, että kivusta huolimatta potkut toivat mukanaan hyvää, sillä ne ohjasivat pohdintojen kautta kohti sellaista, mikä olisi muuten jäänyt tutkimatta, Tölli pohtii.

Lapsuuden haaveammatti usein tarinoiden tuotetta

Lapsuuden haaveammatti tai kutsumusammatti kumpuaa minätarinoista sekä ympärillä kerrotuista tarinoista. Usein esimerkiksi vanhemmilta saatu roolimalli vaikuttaa ammatin valintaan.

Ammatillisessa kontekstissa minätarina kertoo siitä, kuka olemme työelämässä, mitä arvostamme ammatillisesti ja mihin pyrimme urallamme. Se kertoo myös siitä, millainen työuramme on ollut, miten erilaiset päätökset ovat vaikuttaneet siihen missä olemme nyt, ja mitä kohti pyrimme tulevaisuudessa.

– Jos olemme omaksuneet tarinan siitä, että olemme huonoja kielissä, emme todennäköisesti hae työpaikkaa, jossa kielitaito on tärkeässä osassa. Tarinat auttavat meitä ymmärtämään omia arvojamme ja motivaatiotekijöitämme, jotka ovat keskeisiä onnellisuuden ja tyytyväisyyden kannalta työssä, Tölli jatkaa.

Ensimmäisen työpaikan vaikutus tärkeä

Ensimmäisen työpaikan tai ensimmäisten työvuosien vaikutus työuraan on keskeinen. Nuoret näkevät itsensä helpommin sellaisina kuin heidät nähdään, sillä heidän tarinansa eivät ole vielä niin vakiintuneita kuin vanhemmilla. Ensimmäiset kokemukset työelämästä muokkaavat työtapoja, näkemystä itsestä työntekijänä sekä uskomuksia työstä.

Tarina on lopulta valikoima kokemuksia ja tulkintoja, joista punomme yhtenäiseltä tuntuvan kokonaisuuden. Se ei ole totuus, ja siksi jokaisella on myös valtaa muuttaa omaa tarinaansa.

– On tärkeää tiedostaa, että tarinat voivat myös rajoittaa meitä. Esimerkiksi henkilö, joka on aina nähnyt itsensä ”hiljaisena taustavaikuttajana”, saattaa estää itseltään mahdollisuuden hakea vastuutehtäviä. Tämä henkilö voi kuitenkin tarkastella tarinaansa kriittisesti ja tunnistaa sen rajoittavan vaikutuksen työssään. Hän voi päättää muovata tarinaansa ja ottaa askeleen kerrallaan kohti aktiivisempaa roolia tiimissä ja laajemmin. Tämä voi johtaa uudenlaiseen toimintaan ja kasvattaa itseluottamusta, Tölli päättää.

Psykologin vinkit: Näin voit itse ohjata ja vaikuttaa tulevaisuuteesi

1. Tunnista myönteiset minätarinasi: Pohdi ja kirjoita millaisia kannustavia ja myönteisiä tarinoita kerrot itsestäsi. Missä koet olevasi hyvä, millaisia rohkaisevia kokemuksia sinulla on, miten olet huomannut kehittyväsi.

2. Tunnista ja haasta rajoittavat minätarinasi: Mieti millaisia rajoittavia tarinoita kerrot itsestäsi: Mihin sinusta ei ole, mikä ei ole sinulle mahdollista, mitä sinulta odotetaan ja mitä ei odoteta. Haasta seuraavaksi näitä tarinoita: Mistä ne ovat peräisin, ovatko ne totta, mistä tiedät, että ne ovat totta. Mitä tapahtuisi, jos toimisit päinvastoin kuin ne ohjaavat.

3. Pyydä ihmisiä, joihin luotat, kertomaan, miten he hahmottavat ”sinun tarinasi”. Mitä uutta niissä tulee esille, mitä tuttua. Pohdi, voitko sisällyttää minätarinaasi erilaisia, ehkä keskenään ristiriitaisiakin puolia. Olla vaikkapa toisaalta rohkea, toisaalta epävarma.

4. ”Mitä voisin olla”: Kuvittele, että esittäydyt kolmelle uudelle ihmiselle. Muodosta kolme mahdollisimman erilaista versiota minätarinastasi valikoimalla siihen mukaan vain muutamia yksityiskohtia. Millainen kuva sinusta syntyisi, jos kuvaisit itsesi vain harrastustesi ja kiinnostuksen kohteidesi kautta. Entä jos kertoisit kaiken kuin kaikki elämässäsi olisi ollut pelkkiä onnistumisia ja saavutuksia. Millainen versio syntyisi, jos kertoisit vain luonteestasi.

5. Minätarinoiden muokkaamisessa voi olla apuna myös ulkopuolinen sparraaja, esimerkiksi työterveyspsykologi, joka voi auttaa löytämään näkökulmia ja kannustaa positiiviseen minäpuheeseen.

Mainos
Ansaitse rahaa vastauksistasi

Vaikuta asioihin hauskalla tavalla, ja saat siitä palkkion. Ansaitse rahaa tai lahjakortteja vastaamalla mielipidetutkimuksiin. Kuluttajapaneeli on arvostettu paneeli, jonka jäsenet pääsevät vaikuttamaan tulevaisuuden tuotteiden ja palveluiden kehitykseen. Voit ansaita jopa 4 euroa per kysely. Paneelin jäseninä on jo nyt kymmeniä tuhansia eri puolella Suomea asuvia miehiä ja naisia. Hae mukaan paneeliin ja ala ansaita palkkioita jo tänään. Liity tästä.