Tupakointi raskauden alkuvaiheessa on vähentynyt kaikissa muissa Pohjoismaissa, mutta Suomessa ei.

Suomessa raskauden alkuvaiheessa tupakoi 15 prosenttia kaikista synnyttäjistä vuonna 2014. Osuus on pysynyt lähes ennallaan 1990-luvun puolesta välistä saakka.

Tupakointi raskauden alkuvaiheessa on vähentynyt etenkin Ruotsissa, jossa 1980-luvun alkupuolella tupakoi alkuraskaudessa vielä yli 30 prosenttia synnyttäjistä ja vuonna 2014 enää vajaa 6 prosenttia.

Yhä useampi raskauden alussa tupakoiva nainen lopettaa tupakoinnin kuitenkin raskauden aikana.

Raskauden lopussa tupakoivien osuus on laskenut kaikissa Pohjoismaissa. Myös Suomessa yhä useampi tupakoiva nainen lopettaa tupakoinnin raskauden aikana. Lopettavien osuus on noussut myös Suomessa, mutta raskauden lopussa tupakoivien osuus (8,2 %) on Suomessa yhä Pohjoismaiden korkein.

Asiat ilmenevät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) uudesta tilastosta.