Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tuoreen tutkimuksen mukaan kaupunkien keskusta- ja lähiöalueille keskittyy kehysalueita enemmän perheitä, joissa on monenlaista huono-osaisuutta.

Näillä alueilla on myös enemmän lapsia, jotka on sijoitettu kodin ulkopuolelle. Eniten kodin ulkopuolelle sijoitetaan kerrostalovaltaisilla lähiöalueilla asuvia lapsia.

Tutkimuksessa selvitettiin lapsiperheissä esiintyvien päihde- ja mielenterveysongelmien sekä toimeentulovaikeuksien alueellista keskittymistä sekä sitä, miten asuinalueet liittyivät lasten sijoittamiseen.

-Lähiöissä asuvien lasten vanhemmilla päihde- tai mielenterveysongelmat sekä toimeentulovaikeudet olivat yleisempiä kuin kehysalueella asuvien lasten vanhemmilla, sanoo THL:n erikoistutkija Kirsimarja Raitasalo.

Lapsen päätyminen sijoitetuksi oli myös yleisempää alueilla, joilla työttömien, yksinhuoltajien, maahanmuuttajien ja vailla peruskoulun jälkeistä tutkintoa olevien osuus oli suurempi.

Tutkimuksessa havaitut erot asuinalueiden välillä olivat melko pieniä, mutta selkeitä.

Vanhempien päihdeongelmat saattavat selittää sekä huono-osaisille asuinalueille päätymistä että lapsen sijoittamista kodin ulkopuolelle. Toisaalta molempien taustalla saattaa olla vanhempien sosioekonominen huono-osaisuus.

-Asuinalueiden väestörakenteen eriytyminen korostuu suurissa kaupungeissa, eikä tuloksia voi suoraan yleistää koko Suomea koskeviksi. Havainnot kuitenkin tuovat uutta tietoa päihdeongelmien ja lastensuojelutarpeen keskittymisestä asuinalueille, joilla on huono-osaisuutta, Raitasalo toteaa.