Lääketieteen lisensiaatti ja lääkäri Pekka Timonen kirjoitti sosiaalisessa mediassa paljon huomiota saavuttaneen kirjoituksen koronarokote AstraZenecasta ja mahdollisesta syöpäriskistä viikko sitten. Tänään hän on oikonut asiaa ja siitä johtuneita väärinkäsityksiä.

Julkaisemme tämän päivän kirjoituksen ja myös alkuperäisen kirjoituksen alapuolella. Timonen toimii Mehiläisen lääkärinä. Kieliasu on kirjoittajan itsensä.

Tämän päivän kirjoitus:

Monenlainen kohina kirjoitukseni ympärillä jatkuu. Kirjoitustani ollaan monilla tahoilla tulkittu ja ymmärretty väärin. Muutamia esilletulleita seikkoja joita haluan kommentoida: Olen kirjoittanut kirjoitukseni yksityishenkilönä. En minkään tahon edustajana. Lähtökohtaisesti pidän rokottamista hyvänä ja eleganttina keinona suojautua vaarallisia tauteja vastaan. En ole siis ole rokotevastainen, pikemminkin päinvastoin. ”Merkittävä syöpäriski” -sanoja on yritetty sovittaa minun suuhuni/kirjoitukseeni.

Jokainen lukutaitoinen pystyy tekstistäni helposti näkemään että tällaista minä en ole väittänyt. Tarkoituksellista vääristelyä. On myös väärin ymmärretty 18 vuoden takainen tutkimus jonka olen itse nimennyt otsikolla ”Historiaa” oleelliseksi perusteeksi nykypäivää kuvaaviin kommentteihini. Ilman historiaa emme pysty hyvin arvioimaan tulevaisuutta. Samoin koiratutkimuksen osalta näyttää olevan monenlaista väärinymmärrystä. Tästäkin esitetyt kritiikit näyttävät pohjautuvan joko luetun ymmärrysongelmaan, tai kohdistuvan asioihin jota minä en ole alunperinkään väittänyt.

Alkuperäinen kirjoitus viikko sitten somessa:

Viime päivien uutiset kertovat että AstraZenecan koronavirusrokotteen käyttö ollaan keskeytetty jo yli 10 eri maassa siitä aiheutuneiden haittavaikutusten vuoksi. Näitä nopeasti esilletulleita haittavaikutuksia potentiaalisesti paljon isompi uhka nähdäkseni on kuitenkin tällä mekanismilla toimiviin rokotteisiin liittyvä syöpäriski, jonka uhkaa viralliset tahot eivät ole esilletuoneet, eikä sitä mahdollisesti ole edes tiedostettu muualla kuin hyvin suppeissa geeniterapiapiireissä, joiden etujen kanssa ristiriidassa asian esilletuominen väistämättä on.

Lääkärinä ja entisenä geeniterapiatutkijana pidän asiaa erittäin suurena ongelmana, koska:

-Rokotteen syöpäriskin puolesta on liian paljon näyttöä, jotta se voitaisiin sivuuttaa.

-Kuinka suuri riski on (eli mille osalle rokotuksen ottavista rokote käynnistää syövän kehittymisen) ei ole ollenkaan riittävän hyvin tiedossa. Emme yksinkertaisesti tiedä tästä tarpeeksi, jotta voisimme pitää rokotteen antamista miljardeille ihmisille ongelmattomana.

Taustaa:

AstraZenecan koronavirusrokote perustuu viruksen pinnalla olevan ulokkeen eli pintaproteiinin rakennusohjeen (=geenin) siirtämiseen rokotteen saajan solujen sisään geeniterapian keinoin, tähän tarkoitukseen kehitetyn viruskuljettimen avulla. Siirtogeenin sisäänsä saaneet isäntäsolut alkavat sitten tuottamaan kopioita tästä viruksen ulokkeesta => kyseisen henkilön immuunijärjestelmä oppii tunnistamaan ja eliminoimaan tämän vieraan rakenteen. Tämän seurauksena puolustusjärjestelmämme on valmiina tunnistamaan ja eliminoimaan myös taudinaiheuttamiskykyisen koronaviruksen sen myöhemmin kohdatessaan.

Perinteisesti rokotteissa on käytetty epäaktiivisia ja taudinaiheuttamiskyvyttömiä viruksen (tai bakteerin) osia. Potentiaalinen ongelma, ja uhka, AstraZenecan koronarokotteen osalta liittyy siihen että kyseinen rokote siis ei sisälläkään vaarattomia viruksen paloja, vaan sellaista koodaavan pintaproteiinin geenin, eli pätkän viruksen DNA:ta. Tuo pintaproteiini on itsessään vaaraton, mutta rokotteen tekemä geeninsiirto vaikuttaa pystyvän vaurioittamaan solun omaa perimää, ja vakavasti sotkemaan sen toimintaa.

Historiaa:

Geeniterapian ensimmäinen ”onnistunut” hoitokokeilu 2000-luvun alussa: 17 vakavaa immuunipuutossairautta (SCID) sairastavaa lasta hoidettiin geeninsiirrolla viruskuljetinta käyttäen. Hoidon seurauksena hoidetuista 17 lapsesta 3:lle kehittyi leukemia. Kyseisellä geeninsiirtomenetelmällä siirretty geeni oli liittynyt osaksi hoidon saajan perimää, eli DNA-ketjua, ja aikaansaanut syövälle altistavien geenien aktivoitumisen. Kyseisen tapahtuman riski mahdollisesti silloin jollain tasolla ymmärrettiiin, mutta sen tapahtumistodennäköisyttä pidettiiin mitättömän pienenä.

Muistan silloin kuulleeni arvion että todennäköisyys olisi luokkaa 1/400 000 000. No, se että käytännössä havaittiiin sen tapahtuneenkin 3/17 eli 18%:lle hoidon saaneista kuvastaa 72 000 000 -kertaista eroa toteutuneen ja havaitun välillä. Tai toisin ilmaistuna, käytännössä 0-tason kykyä tehdä riskinarviota hoidon turvallisuudesta.

Miten tämä liittyy AstraZenecan koronarokotteeseen?

Tuossa katastrofiksi muodostuneessa hoitokokeilussa käytettiin geenikuljettimena retrovirukseen pohjautuvaa viruskuljetinta, jonka liittää siirtogeeninsä osaksi isäntäsolun DNA:ta. Sietämättömän suuren syöpäilmaantuvuuden vuoksi sen jälkeen geeniterapiassa on pääsääntöisesti alettu suosia turvallisempana pidettyjä geenikuljettimia, joiden ei pitäisi lähtökohtaisesti liittää soluihin viemäänsä siirtogeeniä osaksi isäntäsolun DNA:ta, vaan sen ollaan uskottu jäävän solujen sisään DNA:n ulkopuolelle ns. episomiksi -kutsutuksi rakenteeksi. Kuulostaa paljon turvallisemmalta, eikö? Mutta, mutta…eläimillä (sekä useat hiirillä ja koirilla) tehdyt tutkimukset tutkimukset ovat tuoneet näyttöä ettei geeniterapiatutkijoiden optimistiset arviot ja näkemykset tämänkään asian suhteen ollenkaan välttämättä ole pitäneet paikkaansa. Eräässä koirilla tehdyssä tutkimuksessa 10 vuotta geeninsiirron jälkeen alkuperäisen 9 koiran koeryhmästä tutkittiin 6 elossa olevaa koiraa ja todettiin että vieras DNA oli JOKAISELLA niistä liittynyt osaksi isäntäsolun DNA:ta useisiin paikkoihin…ja yllättävän ja selittämättömän useassa tapauksessa syövälle altistavien geenien alueille.

Muutamissa tapauksissa myös todettiin poikkeavan solujakautumisten käynnistyneen (joka on tulkittava merkkinä syövän esiasteesta).

Näiden löydösten esille tuoma epävarmuus ja uhka täytyisi tiedostaa nyt, kun samankaltaista geeninsiirtomenetelmää ollaan käyttämässä satoihin miljooniin ihmisiin virusvälitteiseen geeninsiirtoon pohjautuvien koronarokotteiden muodossa. Syövän kehittyminen on usein vuosia kestävä prosessi ennen kuin pystymme havaitsemaan että mitään ongelmaa onkaan. Ja sitten ollaankin valitettavan usein jo liian myöhässä. Kuinka suuri on kyseisen rokotteen syöpäriskin uhkan taso on aivan liian epäselvää, jotta maailma voisi olla huoleton asian suhteen.

Olen vahvasti taipuvainen yhtymään Queens Universityn David Lillicrapin sanoihin hänen kommentoidessaan 9.12.2019 American Society of Hematologyn kokouksessa pitämässään puheessa sitä voiko adenoviruksen kaltaisilla viruksilla tehtyihin geeninsiirtoihin liittyä ei-hyväksyttävän suuruinen syöpäriski: ”We don´t know enough yet.”

Emme tiedä vielä tarpeeksi. Mikä on riskin todellinen taso? Kuinka monella rokotteen saavista kehittyy syöpä sen seurauksena? Silti parhaillaan miljoonia rokotetaan adenoviruskuljettimella toteutettavaa geeninsiirtomenetelmää käyttäen.

Tällä hetkellä AstraZeneca, Sputnik ja Johnson & Johnson rokotteet perustuvat edelläkuvaamaani virusvälitteiseen geeninsiirtoon. AstraZeneca ilmeisesti näistä ainut Suomessa tällä hetkellä käytössä.

Muihin suomessa tällä hetkellä käytettäviin rokotteisiin edellä kirjoittamani ei koske, koska niissä käytetään DNA:n sijasta mRNA:ta (liian monimutkainen juttu nopeasti selittää kunnolla), ja samaa potentiaalia solun oman perimän vaurioittamiseen niillä ei pitäisi olla. Paljon perinteisiä rokotteita monimutkaisempia ne kuitenkin ovat, jota en pidä erityisen hyvänä juttuna. Odottamattomien ylläreiden mahdollisuus toki aina lisääntyy ns. ”liikkuvien osien” lisääntyessä. Mutta parhaan olemassa olevan tiedon, sekä myös oman käsitykseni mukaan, noiden mRNA rokotteiden ”pitäisi” lähtökohtaisesti olla ok.