Nyt siitä on tehty kirja.

Joka viides suomalainen kokee olevansa yksinäinen. Yksinäisyys heikentää suomalaisten hyvinvointia ja terveyttä voimakkaammin kuin mikään muu yksittäinen tekijä. Se eristää ihmisen yhteiskunnasta, lannistaa, sairastuttaa ja voi viedä pohjan koko elämältä. Yksinäisyys onkin ylipainon, liikunnan puutteen ja tupakanpolton veroinen yhteiskunnallinen ongelma, jonka merkitykseen on havahduttu vasta viimeisten viidentoista vuoden aikana.

Yksinäisten Suomi -niminen kirja (Gaudeamus) kertoo yksinäisyydestä 2010-luvun Suomessa. Tarkastelun kohteena ovat yksinäisyyden yleisyys ja sen ilmeneminen eri ihmisryhmissä, sen vaikutukset elämänlaatuun, kansanterveyteen sekä aivoihin ja mieleen, yksinäisyyden kulttuuriset tulkinnat ja yksinäisyyden yhteiskuntapolitiikka. Mitä merkitsee yksin jääminen parisuhteessa ja lapsuudessa? Mistä yksinäisyys syntyy, kuinka sitä voisi vähentää ja kenen siihen pitäisi puuttua?

Teoksen lähtökohtana on, ettei yksinäisyys ole yksinomaan tai ensisijaisesti yksilön ominaisuus vaan se kytkeytyy yhteiskunnan rakenteellisiin jakoihin ja kulttuurisiin eroihin.

Kirjan on kirjoittanut professori ja dosentti Juho Saari.