MIELI ry:n Nuorten hyvinvointiohjelma sisältää toimenpiteet 13–28-vuotiaiden nuorten mielenterveyskriisin ratkaisemiseksi. Ohjelmaa on ollut rakentamassa 142 nuorten voinnista huolta kantavaa tahoa.

Käsillä on nuorten mielenterveyskriisi. Nuorten pahoinvointi oli kasvussa jo ennen pandemiaa, mutta kriisien kasautuminen on kuormittanut nuoria entisestään.

”Päätöksiä nuorten tukemiseksi tarvitaan heti, koska ilman hyvinvoivia nuoria Suomella ei ole tulevaisuutta. Kasautuneet ongelmat on ratkottava, ja pahoinvoinnin juurisyihin puututtava”, sanoo MIELI ry:n toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi.

MIELI ry:ssä Nuorten hyvinvointiohjelman rakentamista on luotsannut yhteiskuntasuhdepäällikkö Johanna Kujala.

”MIELI ry kutsui koolle laajasti eri toimijoita ohjelman valmistelemiseksi, koska ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan yhteisvastuuta”, sanoo Kujala.

”Mielenterveyteen vaikuttavia päätöksiä tehdään politiikan kaikilla sektoreilla. Nuorten hyvinvointia ja mielenterveyskriisiä on ratkottava kokonaisvaltaisesti, ja tehtävää riittää joka saralla. Yhteistyön on ulotuttava hallinnon eri tasoille”, avaa Kujala monialaista ohjelmaa.

”Ohjelma koostuukin kahdeksasta nuorten hyvinvointia vahvistavasta teemasta ja yli 70 toimenpiteestä. Sen valmisteluun asiantuntemustaan antoi ilahduttavasti 142 nuorten hyvinvointiin sitoutunutta toimijaa kaikille avoimissa valmistelutilaisuuksissa”, kertoo Kujala.

Kasvurauha on turvattava

Yhdeksi ohjelman kärkiteemoista nousi kasvurauha.

”Kasvavilta ja kehittyviltä nuorilta ei voi vaatia kohtuuttomia. Ikätaso ja kehitysvaihe on huomioitava kaikessa poliittisessa päätöksenteossa. Tämän on ulotuttava koulutukseen, jossa nuorella on oltava mahdollisuus kasvaa ja etsiä omaa polkua rauhassa”, muistuttaa Johanna Kujala.

Suorituspaineiden kasaamisen sijaan nuoria on kannustettava uteliaisuuteen, itsensä etsimiseen ja nuoruudesta nauttimiseen. Nuorten hyvinvoinnin reunaehto on elinkelpoinen planeetta. Ekologisen kestävyyden ohella on vahvistettava sosiaalista kestävyyttä, yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta, jotta jokainen nuori saa olla oma itsensä.

”Nuorten hyvinvointiohjelma tarjoaa päättäjille ratkaisuja. MIELI ry haluaa nähdä Nuorten hyvinvointiohjelma osana Suomen seuraavaa hallitusohjelmaa. Nuoret rakentavat tulevaisuuden Suomea, joten heidän hyvinvointinsa on syytä nousta vaalien kärkiteemaksi”, tiivistää Aalto-Matturi.