Valmistelu terapiatakuun laajentamisesta kaikenikäisille tulee aloittaa pikimmiten, kertoo MIELI ry julkilausumassaan. Sen mukaan kansalaisten tulee saada vaikuttavaa mielenterveyshäiriöiden hoitoa yhdenvertaisesti osana perusterveydenhuoltoa.

MIELI ry on antanut lausunnon lasten ja nuorten terapiatakuun esitysluonnoksesta. Lausunnossa todetaan, että valmistelu terapiatakuun laajentamiseksi kaikenikäisille tulee aloittaa pikimmiten. Valmistelussa oleva lasten ja nuorten terapiatakuu tulee nuorisolain mukaisesti ulottaa alle 29-vuotiaisiin.

MIELI ry katsoo, että lasten, nuorten ja nuorten aikuisten tulee saada hoito mielenterveyden häiriöihin peruspalveluissa yhdenvertaisesti asuinpaikasta riippumatta. Mielenterveyshoidon ei tulisi määrittyä hyvinvointialueen määrittämän interventiovalikoiman mukaan, vaan hoitomuodon tulee perustua yksilölliseen tarpeeseen.

Terapiatakuuseen tulee siksi kuulua laajasti eri tyyppisiä näyttöön perustuvia ja vaikuttavia hoitoja. Yksilöhoitojen lisäksi myös lyhyt perheterapia ja lyhyet ryhmämuotoiset psykoterapiat tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten terapiatakuuseen.

Lausuman mukaan lapsille ja nuorille on tärkeää mielenterveyshoidon nopea saatavuus lähipalveluna. Hallituksen esitysluonnosta tulee MIELI ry:n mukaan täydentää siten, että siihen lisätään säädökset lyhytpsykoterapian tai siitä johdetun intervention tarpeen arvioinnin aloittamisesta. Arviointi tulee aloittaa seitsemän arkipäivän sisällä ja sen tulee valmistua enintään kolmen kuukauden sisällä.

Useimmat lapset ja nuoret toivovat saavansa mielenterveysongelmiinsa hoitoa ensisijaisesti koulussa. Tällä hetkellä oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ei kuitenkaan tue riittävästi perustason hoidon järjestämistä koulun opiskeluhuollossa. MIELI ry katsoo, että hallituksen esitykseen tulee lisätä myös tarvittava muutos oppilas- ja opiskelijahuoltolain 7 pykälään, jotta mielenterveyden häiriöiden perustason hoito määritellään myös koulupsykologien ja -kuraattorien tehtäväksi.

MIELI ry:n mukaan terapiatakuun onnistunut toimeenpano edellyttää, että perustetaan kansallisen osaamiskeskus, jonka tehtäviin kuuluvat henkilöstön koulutus, seuranta ja terapiatakuun vaikuttavuuden arviointi. Hallituksen esitykseen tulisi lisätä osaamiskeskusta varten tarvittavat täydennykset erikoissairaanhoidon keskittämisasetukeen.