Nuorten lääkärien tyytyväisyys ammatinvalintaan on kasvanut. Tämä tulee ilmi tuoreesta Lääkäri 2013 -raportista, jossa tarkastellaan vuosina 2002–2011 valmistuneiden lääkärien näkemyksiä muun muassa perus- ja jatkokoulutuksesta.

Raportti luovutettiin tänä keväänä peruspalveluministeri Susanna Huoviselle.

Noin 90 prosenttia vastanneista ryhtyisi edelleen lääkäriksi, jos nyt olisi aloittamassa opintojaan. Havainto kuvastaa lääkärin ammatin arvostusta, monipuolisia työmahdollisuuksia ja kiinnostusta ihmiseen sekä näiden toteutumista työelämässä. Hyväpalkkainen ammatti on menettänyt osuuttaan vastaajien arvioissa melko tasaisesti.

Nuoret lääkärit kokivat edelleen, että kliiniseen työhön saatiin varsin hyvät valmiudet erikoislääkärikoulutuksen aikana, mutta aivan liian vähän koulutusta oli saatu yksityislääkärin työhön ja opetustyöhön. Erikoislääkärikoulutukseen on lisätty johtamiskoulutusta vuodesta 2009 alkaen, mikä on varmasti lisännyt yleistä kiinnostusta johtamiseen.

Lääkäri 2013 -tutkimus toteutettiin Itä-Suomen ja Tampereen yliopistojen sekä Suomen Lääkäriliiton yhteistyönä. Vastaava tutkimus tehtiin ensimmäisen kerran 25 vuotta sitten. Sosiaali- ja terveysministeriö rahoitti hanketta.