Hiv-kotitesti on ollut Suomessa kuluttajien saatavilla puolen vuoden ajan. Käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä testin helppouteen ja nimettömyyteen. Testiin liittyy myös huolenaiheita.

-Käyttäjät ovat löytäneet testin hyvin, kertoo Hivpointin suunnittelija, sairaanhoitaja Sanna Salo. Hivpointin ja apteekkien kautta testejä on myyty useampi sata kuukausittain. Uudelle matalan kynnyksen testausvaihtoehdolle on siis ollut selkeä tarve.

Viime vuoden aikana Hivpoint keräsi hiv-kotitestin käyttökokemuksia. Tutkimukseen valikoituneet käyttäjät kokivat kotitestin hyväksi ja helpoksi vaihtoehdoksi. Kotitestiä kokeilleet arvelivat voivansa käyttää sitä tulevaisuudessakin, koska testauspaikkoihin voi olla hankala hakeutua aukioloaikojen tai pitkien välimatkojen takia.

Lisäksi kaikkialla ei ole mahdollista testauttaa itseään nimettömästi. Henkilöillä oli myös kokemuksia siitä, että testiin ei ole päässyt pyynnöstä huolimatta. Seksitautitesteihin hakeutumiseen voi myös liittyä häpeää, jolloin kotitestin tekeminen koetaan helpommaksi.

Kahdeksan kymmenestä kotitestiä kokeilleesta käyttäisi sitä jatkossakin. Käyttäjätutkimuksessa ilmeni myös huoli positiivisen testituloksen saamisesta yksin.

-Positiivisen tuloksen sattuessa olisi hyvä olla joku, joka pystyy ohjaamaan eteenpäin, ettei jää yksin, kertoo testiä kokeillut.

-Tämä on ollut meille tärkeä kehityskohde, sairaanhoitaja Sanna Salo jatkaa. -Hivpointin puhelin- ja chat-palveluista saa neuvoja hiv-kotitestin tekemiseen ja tukea positiivisen testituloksen jälkeen. Olemme myös pyrkineet kertomaan laajalle joukolle terveysalan ammattilaisia testistä. Jokaisen hoitotyössä toimivan pitää olla valmis kohtaamaan hiv-tartunnan saanut. Positiivisen hiv-testituloksen saanut voi kävellä sisään omalle terveysasemalle minä tahansa päivänä.

On syytä muistaa, että toimivalla lääkityksellä hiv ei lyhennä elinajan odotetta. Lääkehoito vähentää myös uusia hiv-tartuntoja, koska lääkkeet estävät jatkotartunnat seksissä myös ilman kondomia.