Ylipainoisten nuorten osuus on kasvanut. Tämä havaittiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreessa tutkimuksessa. Samaan aikaan aikuisten lihominen Suomessa on taittunut.

Lukion ensimmäisellä ja toisella luokalla opiskelevista pojista viidennes (18 %) ja tytöistä 12 prosenttia on ylipainoisia. Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelevien kohdalla ylipaino on edelleen huomattavasti muita kouluasteita yleisempää. Ammatillisten oppilaitosten ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoista ylipainoisia on lähes neljännes (pojista 25 % ja tytöistä 19 %). Lihavuus ei vielä ole kovin yleistä lapsilla ja nuorilla.

Noin viidesosa 20–54-vuotiaista (naisista 16 % ja miehistä 18 %) on lihavia. Vuoden 2015 tulosten mukaan reilu viidennes (22 %) matalasti koulutetuista suomalaisista on lihavia, kun korkeasti koulutetuista lihavia on 14 prosenttia.