Suomen ASH ry toivoo, että tupakkalakia uudistettaessa lakiin sisällytettäisiin myös tupakointikielto yksityisautoissa lasten läsnäollessa. Neljä viidestä suomalaisesta kannattaa kieltoa.

Sosiaali- ja terveysministeriön luonnos uudeksi tupakkalaiksi annettaneen eduskunnalle vuoden vaihteessa. Suomen ASH ry pitää tupakkalain kokonaisuudistusta erittäin tarpeellisena ja esitettyjä toimenpiteitä oikeansuuntaisina. Lakiluonnoksesta puuttuu kuitenkin tärkeä kohta: tupakointikielto yksityisautoissa lasten läsnäollessa.

Yhdistys korostaa, että lasten keuhkot ovat erityisen herkkiä passiivisen tupakoinnin haittavaikutuksille. Tupakansavulle altistuneet lapset kärsivät altistumattomia enemmän muun muassa astmasta, allergisesta nuhasta ja keuhkoputkentulehduksista.

-Vaikka muuta väestöä suojellaan tupakansavulle altistumiselta jo melko laajasti, lapset ovat vailla kattavaa turvaa. Vain yhden savukkeen polttaminen voi nostaa auton savupitoisuuden 11 kertaa suuremmaksi kuin ravintolassa tai baarissa, jossa tupakointi on sallittu, huomauttaa Suomen ASH ry:n toiminnanjohtaja Mervi Hara.

Osaksi normaalia liikennevalvontaa

TNS Gallup teki vuonna 2013 Suomen ASH ry:n toimeksiannosta kyselyn siitä, miten suomalaiset suhtautuivat tupakoinnin kieltämiseen yksityisautoissa. Tuolloin 84 prosenttia kaikista vastanneista kannatti kieltoa ja tupakoivistakin jopa 70 prosenttia.

-Kun neljä viidestä suomalaisesta on sitä mieltä, ettei tupakointia tule sallia yksityisautoissa pienten lasten läsnäollessa, lain noudattamisessakaan ei luulisi olevan suuria ongelmia, Hara sanoo.

Viisi vuotta sitten eduskunnan perustuslakivaliokunta katsoi, että kielto olisi rajoittanut tupakoitsijan ”henkilökohtaista itsemääräämisoikeutta ja vapautta” sekä ”yksityiselämän suojaa”. Lisäksi perustuslakivaliokunta epäili, ettei kieltoa voitaisi valvoa tehokkaasti.

-Peruste ei ole kestävä, sillä autoihin on säädetty muun muassa turvavyöpakko, jota noudatetaan varsin hyvin. Lasten terveyden suojelun tulisi olla keskiössä, kun on kyse altistumisesta syöpävaaralliselle aineelle. Kieltoa voidaan valvoa osana normaalia liikennevalvontaa.

-Useimmat autoilevat aikuiset eivät tule ajatelleeksi tupakansavun vaarallisuutta lapsille, joten kiellon liittäminen lakiin olisi lainsäätäjän kannanotto lasten terveyden suojelun tärkeydestä, Hara toteaa.

Tupakointi yksityisautoissa on kielletty jo osassa Australian, Kanadan ja USA:n osavaltioita ja alueita. Englannissa ja Walesissa kielto tulee voimaan lokakuun alussa.