Kaiser Permanente Washington Health Research Institutessa (KPWHRI) tehdyssä tohtori Dori E. Rosenbergin johtamassa tutkimuksessa on tehty mielenkiintoisia havaintoja verenpaineeseen liittyvissä asioissa. Tutkimus julkaistiin JAMA Network Open -lehdessä.

Tutkimuksessa pyrittiin lyhentämään seniori-ikäisten aikuisten istumisaikaa 30 minuutilla päivässä.

Tuloksena oli, että heidän verenpainelukemansa paranivat.

Tutkimuksessa tutkijat käyttivät tietokonemallia jakaakseen osallistujat satunnaisesti kahteen ryhmään. Toinen ryhmistä sai käytöönsä yksinkertaisen seisontapöydän, aktiivisuusmittarin ja kymmenen terveysvalmennusta puolen vuoden aikana. Verrokkiryhmä osallistui myös terveysvalmennukseen, mutta heidän tavoitteensa kohdistuivat sellaisiin terveyden osa-alueisiin, jotka eivät liittyneet seisomiseen tai aktiivisuuden lisäämiseen.

-Tuloksemme ovat todella lupaavia, koska istumisen vähentäminen saattaa olla helpompaa kuin aktiivisuuden lisääminen erityisesti iäkkäämmille aikuisille, jotka todennäköisemmin elävät rajoitusten, kuten kroonisen kivun tai heikentyneen fyysisen kyvyn kanssa, tohtori Rosenberg kertoo.

Kaikki tutkimukseen osallistuneet olivat 60-89-vuotiaita ja he ilmoittivat istuvansa yli kuusi tuntia päivässä. Yli puolella oli diagnosoitu korkea verenpaine, yli neljänneksellä diabetes ja lähes kaksi kolmasosaa käytti vähintään yhtä verenpainetta alentavaa lääkettä. 

Tutkimuksen lopussa interventioryhmä istui keskimäärin 32 minuuttia vähemmän päivässä verrattuna kontrolliryhmään. Heidän keskimääräinen verenpaineensa oli myös lähes 3,5 mmHg alhaisempi.

Liikunnan ja laihduttamisen on katsottu alentavan samansuuntaisesti verenpainelukemia, joten havainto seisomisen lisäämisestä on melkoinen.

-Kun istumme, emme käytä suuria lihasryhmiä, ja verenkiertomme heikkenee, tutkimusryhmän johtaja Rosenberg toteaa.

-Näiden mekanismien muuttaminen voi olla yksi syy verenpaineen merkittävään paranemiseen.