Picadelin teettämä ja tutkimuslaitos Kantarin toteuttama kansainvälinen tutkimus osoittaa, että ruokavaliolla ja henkisellä hyvinvoinnilla voi olla yhteyttä. Ne tutkimuksen vastaajista, jotka eivät syöneet hedelmiä ja vihanneksia ruokavaliosuositusten mukaan, kärsivät enemmän stressistä, mieleen liittyvistä sairauksista ja olivat tyytymättömämpiä ihmissuhteisiinsa ja seksielämäänsä.

Kasviksia syödään liian vähän ­– ideoita ja inspiraatiota kaivataan

Maailman terveysjärjestö (WHO) suosittelee hedelmien ja vihannesten päiväannokseksi 400 grammaa. Puolet suomalaisista, 42 prosenttia, syö kasviksia vain 1–3 kertaa viikossa.

Suurimmat syyt miksi niitä ei syödä tarpeeksi on kasvisten hinta sekä inspiraation puute. Ihmisillä ei ole tietoa tai ideoita, millaisia kasvispohjaisista aterioita voisi valmistaa.

Terveellinen ruoka vaikuttaa monella tapaa hyvinvointiimme. Tutkimuksen vastaajista kasviksia suositusten mukaan syövät liikkuivat puolet enemmän (69 prosenttia) kuin ne, jotka eivät syöneet kasviksia tarpeeksi (39 prosenttia). Tutkimus toi esiin myös muita yllättäviä asioita. Kansainvälisellä tasolla ne, jotka eivät syöneet kasviksia suositusten mukaan, kärsivät kaksi kertaa enemmän (16 prosenttia vastaajista) mielenterveyden ongelmista. Suositusten mukaan syövistä ainoastaan 9 prosenttia kärsi vastaavasta.

– Se, mitä ja kuinka paljon syömme, on yksi tärkeimmistä terveyttämme ylläpitävistä tekijöistä. Hyvät ruokailutottumukset lisäävät myös muita terveellisiä käyttäytymismalleja, jotka voivat johtaa sekä fyysisen että henkisen hyvinvoinnin paranemiseen, toteaa Fredrik H Nystrom, sisätautien professori Linköpingin yliopistosta, Ruotsista.

Kasvisten puute vaikuttaa unettomuuteen ja stressin kokemiseen

Lähes puolet tutkimuksen vastaajista (48 prosenttia), jotka eivät syö 400 grammaa kasviksia päivässä, nukkuivat mielestään liian vähän. Vain 35 prosenttia tarpeeksi kasviksia syövistä kärsi samasta asiasta.

Vihannesten suurkuluttajat kärsivät tutkimuksen mukaan vähemmän stressistä. Suositusten mukaan kasviksia syövistä 9 prosenttia koki stressiä, kun taas vähän kasviksia syövistä lähes puolet enemmän koki stressiä (16 prosenttia vastaajista).

Enemmän vihanneksia – parempaa seksielämää?

Kasvipainotteinen ruokavalio näyttää vaikuttavan myös ihmissuhteisiin ja rakkauselämään. Tarpeeksi kasviksia syövät olivat tyytyväisempiä suhteeseensa. Suositusten mukaan kasviksia syövistä suurin osa (63 prosenttia vastaajista) kuvailivat sitä hyväksi tai erittäin hyväksi. Suurin osa suositusten mukaan syövistä vastaajista (51 prosenttia) oli tyytyväisiä myös seksielämäänsä. Liian vähän kasviksia syövistä ainoastaan vajaa kolmannes (32 prosenttia vastaajista) tunsi olevansa yhtä tyytyväisiä.

The Vegocracy Report perustuu laajaan kansainväliseen kyselyyn, jonka on tehnyt Picadelin toimeksiannosta tutkimusyritys Kantar. Kyselyssä haastateltiin yli 10 000 iältään 18–65-vuotiasta miestä ja naista seitsemässä maassa. Haastattelut suoritettiin marraskuun 2021 ja tammikuun 2022 välisenä aikana.