Unohtelu pelottaa, vaikka läheskään aina taustalla ei ole etenevää muistisairautta. Useimmiten kyse on esimerkiksi stressin tai univaikeuksien aiheuttamista keskittymiskyvyn ongelmista – sellaisia asioita kun ei voi muistaa, joihin ei ole kiinnittänyt huomiota.

KAIKKI FINLAYSONIN KODIN TUOTTEET MIINUS 50 PROSENTTIA VAIN PE-LA-SU! TÄSTÄ KAUPPAAN!

Myös ikä muuttaa muistia, mutta iästä huolimatta terve muisti toimii loppuun asti. Vaikka elinvuosia olisi kertynyt runsaasti, on lisääntyneiden muistioireiden taustalla aina jokin syy, joka täytyy selvittää.

On taustalla mikä syy tahansa, on muistioireiden hoito tehokkainta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa aloitettuna.

MILLOIN OIREISTA TULISI HUOLESTUA JA HAKEUTUA LÄÄKÄRIIN?

Tärkeimpiä merkkejä on tilanteen selkeä muutos entisestä sekä vaikutus arkiselviytymiseen.

-Oma tai läheisen huoli muistista
-Muistioire haittaa töitä tai arkiaskareita
-Sovittujen tapaamisten unohtelu
-Epätarkoituksenmukainen terveyspalvelujen käyttö
-Vaikeus löytää sanoja tai epäasianmukaisten sanojen käyttö
-Päättely- ja ongelmanratkaisukyvyn heikkeneminen
-Taloudellisten asioiden hoitamisen vaikeus tai vaikeudet ymmärtää kelloa
-Esineiden katoaminen ja niiden käyttötavan ymmärtämisen vaikeutuminen
-Mielialamuutokset tai ahdistuneisuus yhdessä lähimuistin heikkenemisen kanssa
-Persoonallisuuden muuttuminen, sekavuus, epäluuloisuus tai pelokkuus
-Aloitekyvyn heikkeneminen ja vetäytyminen

Lähteenä Muistiliitto

KAIKKI FINLAYSONIN KODIN TUOTTEET MIINUS 50 PROSENTTIA VAIN PE-LA-SU! TÄSTÄ KAUPPAAN!