Moni suomalainen kypsyttää kaihia turhaan. Leikkaushoidolla moni ikääntyvä saisi lisää kirkkaita ja värikkäitä elinvuosia. Julkisen terveydenhuollon kustantaman leikkauksen saa vasta, kun kaihin aiheuttama näön alenema on 50 prosenttia. Yksityisellä puolella leikkaushoitoon pääsee nopeasti.

Suomessa 30 prosentilla yli 65-vuotiaista on näköä haittaava kaihi. Kaihi ilmenee näön sumentumisena, värien haalistumisena ja kontrastinäön heikentymisenä. Julkisen terveydenhuollon kustantaman leikkauksen saa vasta, kun kaihi heikentää näköä 50 prosenttia. Monet julkiseen terveydenhuoltoon hakeutuvat saavatkin ohjeistukseksi kypsytellä kaihia ja odottaa näön heikentymistä. Suomessa kaihi leikataan keskimäärin 74 vuoden iässä.

-Kaihin kypsyttämisessä ei ole lääketieteellisessä mielessä mitään hyötyä. Ainoa korjaava hoito kaihiin on leikkaus, joka parantaa elämänlaatua välittömästi. Yksityisellä sektorilla kaihi voidaan leikata heti, kun tarvittavat esitutkimukset on tehty, sanoo Silmäaseman lääketieteellinen johtaja ja leikkaava silmäkirurgi Roope Sihvola.

Kaihin haittojen kokeminen on yksilöllistä. Moni kokee leikkauksen tarpeelliseksi kuitenkin jo selvästi ennen julkisen puolen edellyttämän 50 prosentin näön aleneman saavuttamista. Leikkaus on nopea toimenpide ja sen vaikutus näkyy välittömästi arjessa ja lisää huomattavasti elämänlaatua.

-Monet asiakkaamme nauttivat ulkona liikkumisesta ja luonnon havainnoinnista. Kirkas ja terävä näkökyky on erittäin tärkeätä myös lukiessa, digitaalisia laitteita käytettäessä sekä liikenteessä. Leikkaus on tuonut monelle takaisin jo osittain menetetyn kyvyn toimia tehokkaasti ja ilon nauttia visuaalisesti, kun maailman näkee taas terävästi ja värit kirkkaasti, Sihvola kertoo.

Kaihileikkaus vähentää myös riippuvuutta silmälaseista, sillä kaihileikkauksen yhteydessä oma mykiö vaihdetaan tekomykiöön, jolla voidaan korjata myös lähi- ja kaukonäön ongelmia sekä hajataittoa.

Syksy on haastavaa aikaa kaihista kärsivälle

Kaihin haittavaikutukset korostuvat syksyisin, kun valon määrä vähenee ja kontrastit heikkenevät. Tämän moni huomaa selkeästi esimerkiksi ajaessa autoa huonossa kelissä.

-Haastavimpia ovat matalan kontrastin olosuhteet. Terveilläkin silmillä voi olla haastavaa havainnoida liikenteessä valppaasti, kun tie on märkä ja musta ja taivas pimeä. Kaihia sairastavilla ihmisillä tilanne on vielä vaikeampi. Heillä näkö on epätarkka ja kontrastinäkö heikentynyt, mikä hankaloittaa esimerkiksi tien reunan erottamista, Sihvola toteaa.

Moni kärsii kaihista hiljaa

Moni suomalainen ei tiedä, että hänellä on kaihi, jos vaiva on hiipinyt arkeen hitaasti. Osa taas ei koe heikentynyttä näkökykyä ongelmaksi, eivätkä he koe tarvetta leikkaukselle. Monella syynä on kuitenkin pelko tai taloudelliset syyt.

-Pelko on hyvin luonnollinen asia, mutta sen ei tulisi estää ihmistä parantamasta elämänlaatuaan. Kaihileikkauksessa käyneet asiakkaat ovat olleet erittäin tyytyväisiä leikkaukseen, Sihvola toteaa.

Monet hakevat pienen rahoituksen kaihileikkaustaan varten. Kaihileikkaus maksaa tuhannesta eurosta ylöspäin per silmä.