Kohdunkaulan syöpä ja sen esiasteet näyttävät seulontatilastojen valossa hieman yleistyneen.

Suomen Syöpärekisteri on julkaissut vuoden 2016 tilastot valtakunnallisista kohdunkaulasyövän ja rintasyövän seulontaohjelmista.

Seulonnoissa löydettiin 2 000 rintasyöpää ja 30 kohdunkaulan syöpää vuonna 2016.

HPV-näyte yleistynyt

Kohdunkaulasyövän seulontanäytteenä käytetään irtosolu- eli Papa-näytettä tai HPV-näytettä. HPV-testaus on yleistynyt ja esimerkiksi Pirkanmaalla vuonna 2016 jo 87,5 prosenttia seulotuista testattiin käyttäen HPV-testiä.

HPV-seulonta löytää Papa-seulontaa paremmin syövän esiasteita, jotka hoitamalla syövän kehittyminen voidaan kokonaan välttää. Näin kohdunkaulan seulonta poikkeaa rintasyöpien seulonnoista, jossa syöpää ei ole mahdollista havaita ennen kuin syöpä on jo kehittynyt.

Kohdunkaulan syövän seulontaohjelmaan kutsutaan 30–60-vuotiaat naiset viiden vuoden välein. Kohdunkaulan syövän esiintyvyys on Suomessa maailman matalimpia, mikä johtuu pitkälti seulontaohjelmasta.

Vuonna 2016 kohdunkaulan syövän seulontaohjelmaan lähetettiin 273 000 kutsua ja seulontaan osallistui 191 000 naista.

Osallistumisprosentti kohdunkaulan syöpien seulontoihin on viime aikoina taas vähitellen kasvanut, vaikka edelleen nuorimmat ikäryhmät osallistuvat seulontoihin huonosti. Maakuntien välillä on paljon vaihtelua osallistumisaktiivisuudessa.

-Osallistumisaktiivisuutta voitaisiin lisätä yhtenäistämällä kutsukäytäntöjä valtakunnallisesti, painottaa seulontajohtaja Tytti Sarkeala.

40 prosenttia rintasyövistä löytyy seulonnoissa

Vuonna 2016 seulonnoissa havaittiin 2 000 rintasyöpätapausta. Rintasyöpä on Suomen yleisin syöpä. Kaikkiaan rintasyöpään sairastuu Suomessa vuosittain noin 5 000 naista ja karkeasti noin 40 prosenttia rintasyövistä löytyy seulontojen avulla.

Vuonna 2016 rintasyövän seulontaohjelmaan kutsuttiin 379 000 naista ja siihen osallistui valtakunnallisesti noin 83 prosenttia kutsun saaneista. Huonoin osallistumisaste oli edellisvuosien tapaan Helsingissä, jossa seulontoihin osallistui vain 74 prosenttia kutsutuista.

-Molemmat seulontaohjelmat ovat menestyksekkäästi vähentäneet kuolleisuutta seulottaviin syöpiin. Tämän takia Syöpäjärjestöt kannattavat vahvasti kohdunkaulan ja rintasyöpien seulontojen ikärajojen nostamista, Tytti Sarkeala toteaa.