Epävakaa persoonallisuus on vakava, toimintakykyä ja elämänlaatua heikentävä mielenterveyden häiriö. Tuoreessa väitöstutkimuksessa havaittiin, että epävakaan persoonallisuuden hoitoon voidaan kehittää käyttökelpoinen ja tavanomaista hoitoa tehokkaampi hoitomalli.

Epävapaan persoonallisuuden oirekuvaan kuuluvat tunteiden säätelyn vaikeus, impulsiivisuus, myrskyisät ihmissuhteet, identiteetin vaihtelevuus ja itsetuhoisuus. Näiden seikkojen vuoksi potilaat käyttävät paljon erilaisia terveydenhuollon palveluja.

Psykiatrisen hoidon piirissä olevat epävakaasta persoonallisuudesta kärsivät potilaat ovat yleensä alle 30-vuotiaita naisia, joilla oireilu on heikentänyt merkittävästi heidän mahdollisuuksiaan edetä ammatillisesti tai muodostaa pysyviä ihmissuhteita. Epävakaata persoonallisuutta voidaan hoitaa, mutta häiriöön kohdistetun hoidon saatavuus Suomessa on ollut riittämätöntä. Kansainvälisissä tutkimuksissa tehokkaiksi havaitut psykoterapeuttiset hoidot eivät ole suoraan sovellettavissa suomalaiseen psykiatriseen palvelujärjestelmään.

Tutkimusta varten luodun uuden hoitomallin tehokkuutta arvioitiin vuoden ajan. Hoitomallilla pystyttiin vähentämään kaikkein vaikeimpia epävakaaseen persoonallisuuteen liittyviä oireita, kuten itsetuhoisuutta, impulsiivisuutta, epäluuloisia ajatuksia ja itsestä irtaantumisen kokemuksia. Lisäksi hoitomalliryhmässä tapahtui myönteisiä muutoksia ”kokemuksellisella tasolla”. Näitä muutoksia arvioitiin tutkimalla potilaiden haitallisia skeemoja eli tunnelukkoja. Tunnelukoilla tarkoitetaan syvään juurtuneita, haitallisia tapoja havainnoida itseä ja muita.

Virpi Leppäsen väitöstutkimus Oulun yliopistossa on ensimmäinen suomalaisessa terveydenhuollossa toteutettu tutkimus, jossa kliiniseen työhön yhdistettynä on selvitetty epävakaan persoonallisuuden hoitoa kokeellisella tutkimusasetelmalla.