Alkoholijuomien verkkokauppa ja kotiinkuljetus luovat uudenlaisia haasteita alkoholin vähittäismyynnin valvonnalle ja vastuullisuusperiaatteiden noudattamiselle, arvioivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ja Valvira. Ikärajojen ja päihtyneille myynnin tehokas viranomais- ja omavalvonta ovat THL:n ja Valviran mukaan vastuullisen alkoholin kotiinkuljetuksen keskiössä.

Hallitusohjelmassa on linjattu, että alkoholijuomien verkkokauppa ja kotiinkuljetus mahdollistetaan ikärajavalvonta turvaten. Päätöksentekoa palvelemaan THL ja Valvira ovat laatineet sosiaali- ja terveysministeriölle selvityksen alkoholijuomien kotiinkuljetuksesta.

Alkoholijuomien verkkokauppa ja kotiinkuljetus ovat maailmanlaajuisesti suhteellisen uusia ilmiöitä alkoholikaupassa. Maailmalta on jo karttunut kokemuksia kotiinkuljetuksen haasteista.

-Keskeinen vastuullisen myynnin ja myynninvalvonnan ongelma kotiinkuljetuksessa liittyy ikärajojen tarkistamiseen. Nykyisillä alkoholinmyynnin ikärajoilla on Suomessa väestökyselyiden perusteella vankka kannatus, toteaa tutkimusprofessori Pia Mäkelä THL:stä.

Alkoholijuomien verkkokaupassa esiin noussut haaste on tilaamisen ja kotiinkuljetuksen yhteys alkoholin suuriin kulutusmääriin yksittäisellä juomiskerralla tai pidemmällä aikavälillä.

-Kotiinkuljetus saattaa lisätä alkoholinkäytön haittoja monin eri tavoin. Esimerkiksi verkkokaupassa alkoholiostoksiin tiedetään käytettävän enemmän rahaa kerralla, ja nopeat toimitukset voivat pitkittää juomistilanteita. Kotiinkuljetus voi myös lisätä alkoholiongelmista kärsivien alkoholinkäyttöä, koska alkoholin hankkiminen on entistä helpompaa, Mäkelä kuvailee.

Suomessa alkoholilain tarkoituksena on vähentää alkoholin aiheuttamia haittoja sen käyttäjille, muille ihmisille ja koko yhteiskunnalle. Tämä asettaa haasteen myös kotiinkuljetuksen sallimiselle.

-Kotiinkuljetus heikentää alkoholilain tarkoituksen toteutumista eli alkoholihaittojen vähentämistä. Kotiovella asiakkaan ikä ja päihtymystila jäävät huomattavasti helpommin tarkistamatta kuin myymälässä, sanoo ryhmäpäällikkö Kari Kunnas Valvirasta.

-Jos alkoholin kotiinkuljetus sallitaan, se on säädettävä luvanvaraiseksi, jotta viranomaisilla säilyy edes jonkinlainen mahdollisuus valvoa toimintaa ja ehkäistä haittoja, Kunnas jatkaa.