Valvira teki vanhustenhoitoon tarkastusiskuja, tämä selvisi

0

Aluehallintovirastot ja Valvira tekivät koko maassa ennalta ilmoittamatta tarkastuskäyntejä vanhustenhuollon toimipisteisiin tänä keväänä. Tarkastusten avulla selvitettiin toteutuuko vanhusten itsemääräämisoikeus. Perusteena tarkastuksille oli, että paikoissa oli vähän henkilökuntaa suhteessa hoidettaviin vanhuksiin.

Tarkastukset osoittautuivat toimivaksi menetelmäksi. Niitä aiotaan myös jatkaa. Koska ”ratsioita” tehtiin vain muutamia, niiden perusteella ei voida tehdä johtopäätöksiä. Jotain kuitenkin tuli vastaan. Käynnit vahvistivat sitä käsitystä, että valvonnassa pitää tulevaisuudessakin kiinnittää huomiota muun muassa ikääntyneiden toimintakykyä ja vireyttä ylläpitävään toimintaan. Laitosmainen toimintatapa vaikuttaa olevan edelleen yleistä ja rutiinitoimet tehdään kaikille ilman yksilöllistä ajattelua.

Toimintakykyä ylläpitävän toiminnan järjestäminen on vaikeaa, mikäli henkilökuntaa on vähän. Monesti kuitenkin kysymys on enemmänkin toimintatavoista kuin henkilöstön määrästä. Esimerkiksi yhteiset lukuhetket ja asukkaiden ottaminen mukaan päivittäisiin askareisiin ovat toteutettavissa hyvinkin vähällä vaivalla.

 

Jaa

Kommentoi