Tinnituksen eli korvien tinnittämisen eli soimisen yleisyydestä huolimatta siihen liitetään yhä useita virheellisiä uskomuksia.

Kuten että sille ei voida tehdä mitään. Kuuloliiton Toivoa tinnitukseen -kampanja rikkoo näitä käsityksiä ja tuo tinnituksen kanssa eläville toivoa.

Korvien soimista eli tinnitusta esiintyy joskus kaikilla, ja 15 prosentilla suomalaisista se on jatkuvaa. Kuuloliitto toteutti keväällä 2022 kyselyn, jolla haluttiin selvittää millaisia keinoja ihmiset ovat löytäneet vähentääkseen tinnituksen häiritsevyyttä. Kyselyyn vastasi 1013 ihmistä, joista 41 prosenttia kertoi hakeneensa tinnitukseen apua. Apua hakeneista 72 prosenttia kertoi saaneensa vain vähän tai ei lainkaan apua. Moni ei edes yritä hakea tinnitukseen apua, koska elää siinä käsityksessä, ettei mikään auta: 

Kuuloliiton toiminnanjohtaja Sanna Kaijanen muistuttaa, ettei näin ole. 

–  Tämä harhaluulo on elänyt osin myös terveydenhuollossa ja moni tinnituksesta kärsivä on kokenut jäävänsä yksin. Itse tinnitusääntä ei usein voidakaan poistaa, mutta sen häiritsevyyteen voidaan vaikuttaa tunnistamalla sitä lisäävät ja vähentävät asiat. Kyselyssämme stressi nousi vahvasti esille tinnitusta pahentavana tekijänä. Helpotusta taas voivat tuoda esimerkiksi musiikki, luonto ja liikunta. Keskeistä on löytää itselle sopivat keinot, Kaijanen painottaa. 

Jos korvien soiminen vaivaa, on tärkeää hakeutua korvalääkärin tutkimuksiin. Vain harvoissa tapauksissa tinnitus johtuu sairaudesta.

Tinnitus lisääntyy yli 70-vuotiaiden ikäryhmässä, ja se liittyy usein ikäkuuloon. Se ei kuitenkaan ole vain ikäihmisten vaiva. Nuorten tinnitusoireet ovat viime vuosina lisääntyneet muun muassa kuulokekuuntelun takia. Työikäisten keskuudessa tinnitusta on erityisesti musiikin parissa toimivilla henkilöillä. 

On tärkeää muistaa, ettei tinnitusääni itsessään ole vaarallinen. Häiritsevyyden aiheuttaa aivojemme virheellinen tulkinta sen vaarallisuudesta. Siksi tinnituksen häiritsevyyteen voidaan vaikuttaa myös terapialla, jolla tätä aivojen tulkintaa pyritään muuttamaan. 

Toivoa tinnitukseen -kampanja (12. – 31.10.2022) käynnistyy Tinnitus-seminaarin yhteydessä. Kampanjassa haastetaan ihmisiä jakamaan kokemuksiaan tinnituksesta julkisesti. Mukaan haastetaan myös artisteja ja julkisuudesta tuttuja henkilöitä.