Hoitosuositusten mukaan yskänlääkkeet ovat sekä tehottomia että mahdollisesti haitallisia lapsille. Tästä huolimatta yskänlääkkeiden myyntiä ei ole Suomessa rajoitettu.

Terveystalo kertoo toteutettamastaan neljä vuotta kestäneestä hankkeesta, jonka aikana lasten yskänlääkkeisiin liittyvät hoitosuositukset vietiin kiinteäksi osaksi lääkärien arkea.

Lopputuloksena lapsille kirjoitetut yskänlääkereseptit vähenivät 89 prosentilla. Vanhemmat säästivät lääkekuluissa yli 165 000 euroa.  

Paljon haittoja

Lasten yskä on yksi yleisimmistä syistä hakeutua lääkäriin. Äkilliseen hengitystieinfektioon liittyvä yskä johtuu virusten aiheuttamasta limakalvon toimintahäiriöstä ja yskäreseptoreiden ärsyyntymisestä. Yskä voi olla kiusallinen oire, joka haittaa lapsen nukkumista, syömistä tai koulunkäyntiä. Vaikka akuutti yskä voi kestää jopa kolme viikkoa, se paranee useimmiten itsestään.  

− Useimmat nykyisistä yskänlääkkeistä on otettu käyttöön vuosikymmeniä sitten, jolloin myyntiluvan saaminen ei edellyttänyt perusteellisia potilailla tehtyjä lääketutkimuksia. Yskänlääkkeiden tehoa lapsilla ei ole tähän mennessä voitu osoittaa yhdessäkään laadukkaassa kliinisessä tutkimuksessa. Sen sijaan useat yskänlääkkeet vaikuttavat keskushermostoon ja voivat aiheuttaa sydämen rytmihäiriöitä. Suurina annoksina lääkkeet voivat saada aikaan aistiharhoja, tajunnan häiriöitä ja muita vakavia aivotoiminnan häiriöitä, varoittelee Terveystalon lastentautien erikoisalajohtaja, lääketieteen tohtori Péter Csonka.  

Lasten alahengitystieinfektiolle laadittujen hoito-ohjeiden vastaisesti lääkärit voivat Suomessa kutenkin edelleen määrätä yskänlääkkeitä lapsille. Jotta lääkärit saataisiin luopumaan yskänlääkkeen määräämisestä lapsille, Terveystalossa aloitettiin valtakunnallinen, neljä vuotta kestänyt hanke vuonna 2017.

Lääkäreille ja lasten vanhemmille luotiin kirjalliset ohjeet äkillisen yskän hyvään hoitoon ja lääkäreitä muistutettiin yskänlääkkeiden tehottomuudesta sekä mahdollisista haittavaikutuksista myös koulutuksissa.

Yskänlääkemääräyksistä tiedotettiin kaikille lääkäreille säännöllisesti ja samalla kehotettiin noudattamaan suosituksia.

Hankkeen aikana kirjoitettujen reseptien määrää seurattiin reaaliajassa tarkoitusta varten kehitetyllä raportointityökalulla yli 300 toimipaikassa Suomessa. Vuosien 2017–2020 aikana yskänlääkereseptien määrä väheni jopa 89 prosentilla.

Kun aiemmin yskänlääkkeitä määräsivät eniten yleislääkärit ja vähiten lastenlääkärit, hankkeen ansiosta erikoisalojen välinen ero kapeni merkittävästi ja alueelliset erot reseptien määräämisessä lähestulkoon hävisivät. Samalla kun hoidon laatu parani, vanhemmille kohdistuneet lääkekustannukset vähenivät 184 000 eurosta 18 900 euroon.