Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksikön asiakasturvallisuus on vakavasti vaarantunut muun muassa henkilöstömäärään sekä henkilöstön osaamiseen ja koulutukseen liittyvien puutteiden takia Jyväskylässä, kertoo aluehallintovirasto AVI.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt useita epäkohtia korjattavaksi Jyväskylässä sijaitsevassa Attendo Telkänsiivessä.

Aluehallintovirasto otti yksikön valvontaansa marraskuussa 2021 alun perin koronatoimiin liittyvien yhteydenottojen johdosta. Attendo Telkänsiipi on ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksikkö, jossa on 62 asiakaspaikkaa.

Aluehallintoviraston valvontapäätöksen ratkaisussa on listattu kaikkiaan yksitoista kohtaa, joissa on todettu puutteita yksikön toiminnassa.

Aluehallintovirasto on määrännyt toiminnasta vastaavan Attendo Telkänhoiva Oy:n huolehtimaan nyt seuraavasta:

  • välittömästä asiakastyöstä vastaavat pääosin koulutetut sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt
  • henkilöstömitoitus on riittävä kaikissa työvuoroissa
  • asiakasturvallisuus ja henkilöstön riittävyys on varmistettava myös yöaikaan.

Palveluntuottaja sai aluehallintovirastolta huomautukset seuraavista asioista:

  • välittömään asiakastyöhön on laskettu liikaa kouluttamattomia tai vähän koulutettuja henkilöitä
  • yksikköön on otettu joulukuussa 2021 seitsemän uutta asiakasta, vaikka henkilöstöä ei ole ollut riittävästi
  • yksikön omavalvonnassa on puutteita
  • yksikön lääkkeiden säilytyksessä ja huumausainelääkkeiksi luettavien lääkkeiden kulutuksen seurannassa on ollut puutteita
  • kirjaamista ei ole tehty lain edellyttämällä tavalla
  • johtamisesta ei ole huolehdittu asianmukaisesti. Aluehallintovirasto myös kiinnitti palveluntuottajan huomiota siihen, että yksikön johtamisen ja siihen liittyvän sisäisen työnjaon on oltava selkeästi määriteltyjä ja niitä on noudatettava.

Lisäksi aluehallintovirasto kiinnitti päätöksessään palveluntuottajan huomiota siihen, että yksikössä on toteutettava päivittäin asiakkaiden elämänlaatua parantavaa ja toimintakykyä ylläpitävää toimintaa.

Aluehallintovirasto arvioi, että asiakasturvallisuus on yksikössä vaarantunut vakavasti.

Attendo Telkänhoiva Oy:n on huolehdittava 25.4.2022 mennessä, että aluehallintoviraston antamat määräykset toiminnan korjaamiseksi toteutuvat. Tehdyistä toimenpiteistä on annettava selvitys aluehallintovirastolle 2.5.2022 mennessä.