Tänään on vietetty kansallista Tapaturmapäivää. Sen teemana on kiire.

Tiesitkin, että kiireessä huomiokyky heikkenee ja tapaturmariski kasvaa. Kiireen aiheuttamat tapaturmat ovat kuitenkin ehkäistävissä. Tässä muutama hyvä niksi:

-Varaa aikaa.

-Arvioi ja poista vaaranpaikat.

-Pidä huolta esteettömistä kulkuteistä ja valaistuksesta.

Kuormittavaa

Kiire on merkittävin työn henkistä kuormittavuutta aiheuttava tekijä, ja myös monet työtapaturmat sattuvat kiireessä. Kiire, kireä työtahti ja suuri työmäärä lisäävät stressiä työssä.

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat aiheuttavat yli 80 prosenttia sairauspoissaoloista työstä. Vammautumiset vievät ennenaikaiselle eläkkeelle ja aiheuttavat myös suuret sairaanhoidon kustannukset.

Suurin osa tapaturmista sattuu arkisessa ympäristössä, kotona, lenkkipolulla, vapaa-ajan vietossa. Tyypillisiä ovat kaatumiset, liukastumiset ja putoamiset. Tapaturmien taustalla on useimmiten inhimillinen virhe.

Tapaturmiin myös kuolee Suomessa todella monta ihmistä, noin 2500 henkilöä vuosittain. Tapaturmat on merkittävin terveiden elinvuosien menetyksiä aiheuttava kuolinsyy aina myöhäiseen keski-ikään asti. Suomen tapaturmakuolleisuus on Euroopan neljänneksi korkein.

Nyt siis: hopulle loppu!