Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tuoreesta nuorten pandemian jälkeistä mielenterveyttä tarkastelleesta tutkimuksesta selviää huolestuttavia seikkoja.

Pandemian aikana lisääntyneet nuorten mielenterveysongelmat eivät ole vähentyneet kevään 2023 Kouluterveyskyselyn tulosten mukaan.

Erityisesti yläasteen tytöillä ongelmat ovat lisääntyneet entisestään.

Tyttöjen ahdistuksessa oli kasvava trendi jo ennen koronaa, mikä vastasi myös muissa maissa havaittua kehitystä. Koronapandemia nosti mielenterveyden ongelmat vielä aivan uudelle tasolle. 

”Pandemian jo väistyttyä olisi kuitenkin ollut oletettavaa, että oireilu lähtisi vähenemään, mutta näin ei ole tapahtunut”, sanoo THL:n tutkimuspäällikkö Olli Kiviruusu.

Yläasteen 8.- ja 9.-luokkalaisilla tytöillä masennus- ja ahdistuneisuusoireilu lisääntyi edelleen pandemian jälkeen, ja yli puolella heistä oli keväällä 2023 sosiaalista ahdistuneisuutta. Tutkimuksessa katsottiin mielenterveysongelmia laajemmin, sisältäen masennuksen ja ahdistuksen lisäksi syömishäiriöoireilun ja itsetuhoisuuden sekä näiden kasaantumisen.

Tytöistä lähes kolme neljännestä (73 %) raportoi vähintään yhden mielenterveyden ongelman ja lähes puolet vähintään kaksi. 

”Nämä luvut kyllä haastavat sitä yleistä sanontaa, että suurin osa nuorista voi hyvin”, Kiviruusu sanoo painokkaasti.

Poikien osalta kehitys on hieman suotuisampaa, erityisesti lukion pojilla mielenterveyden ongelmat pääsääntöisesti vähentyivät. Yksinäisyys väheni keväästä 2021 kaikissa ryhmissä, mikä oli odotettavaakin ajatellen korona-aikaa ja silloin vallinneita koulujen sulkuja sekä sosiaalisen elämän rajoituksia. 

”Silti, yhdessäkään tutkitussa mittarissa ei ollut palattu lähellekään pandemiaa edeltävää tasoa minkään ryhmän osalta”, Kiviruusu painottaa.