Sivustoltamme kysyttiin varsin erikoista asiaa, jollaista ei tule jatkuvasti vastaan.

Kysymys kuului: jos asiakkaalla on hoitotahdossaan elvytyskielto, niin miten ensihoito tai terveydenhuoltohenkilöstö suhtautuu siihen, että hän tekee itsetuhoisen teon ja on elvytettävässä tilassa. Voiko häntä – tai saako – elvyttää hoitotahtonsa vastaisesti?

Hoitotahto on henkilön tahdonilmaisu omasta hoidosta siltä varalta, ettei hän pysty osallistumaan hoitoratkaisujen tekemiseen tajuttomuuden, vanhuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi

Henkilö voi etukäteen päättää onko hoitotahdossa mainintaa elvytyskiellosta, joka tunnetaan kansainvälisestä lyhenteestä DNR (Do Not Resuscitate – Ei saa elvyttää) tai DNAR (Do Not Attempt Resuscitation). Tällöin hoitohenkilökunta ei edes yritä elvytystä.

Kysyimme asiasta yleislääketieteen erikoislääkäri Anni Seiskarilta, joka pitää vastaanottoa Tampereella.

-Elvytyskiellon voi ajatella ihmisen tehneen kaikessa ymmärryksessä. Joskus tätäkin on toki voitu joutua miettimään, että onko asia näin. On kuitenkin erittäin todennäköistä, että itsetuhoinen henkilö on sillä tavoin masentunut, että voidaan hänen sillä hetkellä katsoa olevan itselleen vaarallinen ja siksi ymmärrystä vailla. Ja siksi kaikkiin yrityksiin hengissä pitämiseksi ryhdytään, erikoislääkäri Anni Seiskari vastaa.

Asia ei muutoinkaan ole kovin yksiselitteinen. Ensihoito- ja päivystystilanteessa tällaisia elvytyskieltotietoja harvemmin on.

Lääkäri on valassaan vannonut kunnioittavansa elämää: hoitohenkilökunta todennäköisesti yrittäisi elvyttää itsetuhoisen potilaan elvytyskiellosta huolimatta.