Helsingin yliopiston tutkimuksessa on selvitetty suun terveyden ennustearvoa eri kroonisten tautien synnylle 10 vuoden seurannassa.

Tutkimuksen keskeinen löydös oli erityisesti parodontiitin eli hampaan kiinnityskudosten sairauden yhteys diabetekseen.

– Aiempien tutkimusten perusteella tiedetään, että parodontiitti on yhteydessä moniin kroonisiin sairauksiin. Poikkeuksellisen pitkäaikaisen aineistomme pohjalta meidän oli mahdollista arvioida syy-seuraussuhteita ja kaksisuuntaisia vaikutuksia näiden tekijöiden välillä, kertoo yliopistonlehtori Pia Heikkilä.

– Tutkimuksen aineisto oli harvinaisen laaja, 70 000 tutkittavaa, mikä lisää tutkimuksen luotettavuutta ja painoarvoa, hän täydentää.  

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että Suomessa yleinen suun kansansairaus, parodontiitti, ja apikaalinen parodontiitti eli hampaan juurenpään tulehdus, liittyvät yleisiin aineenvaihduntasairauksiin, kuten hoitoa vaativaan metaboliseen oireyhtymään, tyypin 1 ja 2 diabetekseen sekä raskausdiabetekseen. 

Yhtä vahvaa yhteyttä muihin yleisiin kroonisiin sairauksiin kuten sidekudossairauksiin, nivelreumaan, tulehduksellisiin suolistosairauksiin tai vakaviin mielenterveyden sairauksiin ei tutkimuksessa havaittu.

Tutkimuksen tulokset on julkaistu Frontiers in Oral Health –tiedejulkaisussa.

Kaksisuuntainen vaikutus

Diabetes ja muut aineenvaihduntasairaudet ja parodontiitti vaikuttavat tulosten perusteella toisiinsa kaksisuuntaisesti.

Diabetes nopeuttaa parodontiitin etenemistä ja vaikeuttaa sen diagnoosia sekä hoitoa, varsinkin jos diabetesta ei ole diagnosoitu tai sen hoito ei ole tasapainossa. 

Vastaavasti parodontiitti alkavana tai piilevänä kroonistaa diabetesta, vaikeuttaa sen diagnoosia, hoitotasapainon saavuttamista ja ylläpitohoitoa. 

Terveysalan tuotteet Diabeteskaupasta. Edullisesti ja asiantuntemuksella. Tästä ostoksille.

Näiden sairauksien keskinäinen vaikutus aiheuttaa myös kustannusten nousua. Vaikutus on merkittävä sekä kansanterveydellisesti että kansantaloudellisesti.  

– Tulostemme perusteella voidaan todeta, että parodontiitin onnistunut hoito vaikuttaa myönteisesti diabeteksen hoitotuloksiin ja laskee hoidon kustannuksia. Samoin diabeteksen onnistunut hoito hidastaa parodontiitin etenemistä ja pienentää samalla hoidon aiheuttamia kuluja, professori Timo Sorsa toteaa. 

Terveys on monen tekijän summa

Tutkijat arvioivat, että tällaisia molempisuuntaisia vaikutuksia sairauksien välillä tunnistetaan tulevaisuudessa todennäköisesti lisää.

– Terveydenhuollossa tulisi huomioida potilaiden yleis- ja suunterveys kokonaisuutena, koska tutkimuksemme osoittaa, että sairauksilla on piilevänäkin haitallinen ja pitkäaikainen vaikutus toisiinsa, Sorsa painottaa.

– Toivottavasti alan ammattilaisten koulutus ja sote-uudistuksen mukainen terveydenhuollon palvelujärjestelmä mahdollistavat tähän vaadittavan yhteistyön. Se on potilaan ja veronmaksajien etu, hän jatkaa. 

Terveysalan tuotteet Diabeteskaupasta. Edullisesti ja asiantuntemuksella. Tästä ostoksille.