Keuhkokuumeen yleisintä aiheuttajabakteeria pneumokokkia vastaan voi suojautua rokottautumalla. Suomalaiset ovat kuitenkin huonosti tietoisia bakteerin aiheuttamista vaaroista.

Vain harva aikuinen tietää pneumokokkibakteerista ja sen aiheuttamista taudeista, selviää Pfizerin tilaamasta tutkimuksesta.

Pneumokokki on keuhkokuumeen yleisin aiheuttajabakteeri Suomessa.Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määrittelemiin pneumokokkitautien riskiryhmiin kuuluu meillä yhteensä noin 1,6 miljoonaa suomalaista. Riskiryhmiin kuuluvat muun muassa yli 65-vuotiaat, joista kuitenkin vain neljännes pitää pneumokokkirokotetta tarpeellisena.

Keuhkokuumeen hoitotaakka uhkaa kasvaa tulevaisuudessa entisestään väestön ikääntyessä. Vuonna 2030 lähestytään jo miljoonan sairaalapäivän rajaa, jos ilmaantuvuuteen ja hoitokäytäntöihin ei pystytä vaikuttamaan. Keskimääräinen hoitoaika sairaalassa on viikosta kuukauteen ikäluokasta riippuen. Keuhkokuume aiheuttaa vuositasolla vähintään 100 miljoonan euron kustannukset terveydenhuoltojärjestelmälle.

-Rokotteen antamalla suojalla pneumokokin aiheuttamia keuhkokuumeita voidaan vähentää noin kolmanneksella. Tämä lisää myös terveydenhuollon tuottavuutta. Keuhkokuumeen aiheuttama sairaalahoidon tarve vähenee ja vapautuneet vuodeosastopaikat voidaan kohdentaa muiden potilasryhmien hoitamiseen, terveystalouspäällikkö Juha Laine Pfizeriltä kertoo.

Viime vuosina osa kunnista on tiedottanut pneumokokkirokotuksista. Kokeilu on johtanut hyviin tuloksiin muun muassa Joensuussa. Siellä yli 50-vuotiaat ovat jo muutaman vuoden ajan saaneet postitse tiedon mahdollisuudesta rokottautua omalla kustannuksella pneumokokkitauteja vastaan. Lisäksi kunta on tarjonnut pneumokokkirokotteen joillekin riskiryhmiin kuuluville.

-Joensuussa on pidetty kustannustehokkaana ja inhimillisesti mielekkäänä sitä, että terveydenhuollossa panostetaan ennaltaehkäisyyn. Siksi kunta halusi tarjota esimerkiksi kotihoidon asiakkaille ja osalle diabeetikoista maksuttomat pneumokokkirokotukset, Joensuun sosiaali- ja terveysjohtaja Eija Rieppo toteaa.

Keuhkokuumeeseen ja muihin pneumokokkibakteerin aiheuttamiin tauteihin sairastuu vuosittain kymmeniä tuhansia suomalaisia.  Lapset ovat saaneet pneumokokkirokotuksen osana kansallista rokotusohjelmaa vuodesta 2010. Aikuisille pneumokokkirokote on rokotusohjelmaa täydentävä maksullinen rokote.