Suomalaisista aikuisista 20 prosenttia on kokeillut ainakin kerran elämässään jotain laitonta huumausainetta. Asia selvisi vuoden 2014 huumekyselyssä.

Viimeksi kuluneen vuoden aikana huumeita on käyttänyt kuusi ja viimeksi kuluneen kuukauden aikana kaksi prosenttia väestöstä. Erityisesti käsitykset kannabiksen riskeistä ovat lieventyneet.

Huumeiden käyttö on runsaassa kahdessakymmenessä vuodessa nelinkertaistunut Suomessa. Tavallisinta käyttö on 25–34-vuotiailla nuorilla aikuisilla, joista lähes 40 prosenttia oli huumekyselyn mukaan joskus kokeillut huumeita.

Selvimmin on lisääntynyt viimeisen neljän vuoden aikana kannabiksen ja ekstaasin käyttö. Alle 35-vuotiaat käyttävät näitä huumeita enemmän kuin Euroopan maissa keskimäärin. Kokaiinin käyttö on sitä vastoin Suomessa edelleen monia muita Euroopan maita harvinaisempaa. Heroiinin käyttö on pysynyt vähäisenä.

Kaikkien uusien muuntohuumeiden esiintyvyys jäi tutkimuksessa alle yhden prosentin. Ilokaasun taannoinen avoin markkinointi ja huomattava medianäkyvyys saivat nuoret kiinnostumaan siitä. Nuorista aikuisista viisi prosenttia ilmoitti kokeilleensa ilokaasua.

Tapaus kannabis

Suomalaisten suhtautuminen humalajuomiseen ja tupakointiin on muuttunut yhä kriittisemmäksi, kun taas käsitykset kannabiksen riskeistä ovat lieventyneet merkittävästi. Nuoret aikuiset pitävät viikoittaisen humalajuomisen riskejä jo säännöllistä kannabiksen käyttöä suurempina. Sitä vastoin heroiinin kokeiluun suhtaudutaan edelleen hyvin kriittisesti.

Mielikuva kannabiksen käytön vähäisestä riskistä saattaa laskea kynnystä kokeilla päihdettä.

-Tämä asettaa haasteita esimerkiksi kouluissa tehtävälle ehkäisevälle työlle, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Pekka Hakkarainen.

Runsas kannabiksen käyttö altistaa muun muassa ahdistuneisuudelle ja masennukselle ja on erityisen haitallista nuorille, todetaan THL:n tutkimuskatsauksessa.

Vuoden 2014 huumekyselyyn vastasi 3 485 iältään 15–69-vuotiasta suomalaista.