Miehistä 18 prosenttia ja naisista 23 prosenttia on joutunut tinkimään ruoasta, lääkkeistä tai lääkärikäynneistä rahanpuutteen vuoksi. Tämä vastaa noin 900 000:ta Suomessa asuvaa aikuista. Toimeentulon vaikeuksista raportoivat erityisesti nuoret aikuiset.

Tiedot selviävät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n Terve Suomi -väestötutkimuksesta, joka toteutettiin syksyllä 2022 ja keväällä 2023. Kyselyyn vastasi 28 000 Suomessa asuvaa 20 vuotta täyttänyttä.

Ale – Muumi-tuotteita, Iittalaa, Arabiaa! Cervera-verkkokaupasta myös Marimekkoa, Fiskarsia ja muita laatumerkkejä – tästä ostoksille

Työikäisistä eli 20–64-vuotiaista jopa neljännes ilmoitti joutuneensa tinkimään ruoasta, lääkkeistä tai lääkärikäynneistä viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana. Miehistä näin teki 22 prosenttia ja naisista 28 prosenttia.

Toimeentulon vaikeudet ovat kaikista yleisimpiä nuoremmissa ikäryhmissä. 20–39-vuotiaista miehistä 26 prosenttia ja naisista 33 prosenttia kertoi joutuneensa tinkimään ruoasta, lääkkeistä tai lääkärikäynneistä rahanpuutteen vuoksi. Sen sijaan 75 vuotta täyttäneistä naisista ja miehistä toimeentulon vaikeuksista raportoi alle 10 prosenttia.

Ale – Muumi-tuotteita, Iittalaa, Arabiaa! Cervera-verkkokaupasta myös Marimekkoa, Fiskarsia ja muita laatumerkkejä – tästä ostoksille

-Yksi selitys nuorten aikuisten heikommalle tilanteelle voi olla heidän epävarmempi tilanteensa työmarkkinoilla. Elämäntilanteet vaihtelevat usein nopeasti, ja nuorilla aikuisilla saattaa olla keskimäärin vähemmän taloudellista puskuria selvitä erilaisten kriisien vaikutuksista ja yllättävistä menoista, toteaa johtava tutkija Laura Kestilä.

-Koronapandemia, Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan sekä kuluttajahintojen nousu ovat varmasti vaikuttaneet osaltaan siihen, että näin moni kokee joutuneensa tinkimään tärkeistä arkielämän hyödykkeistä ja palveluista. Näissä tuloksissa ei vielä täysin näy lainakorkojen nousun vaikutus, joka on todennäköisesti vaikeuttanut tilannetta entisestään, hän jatkaa.