Muistisairaudet koskettavat jo lähes miljoonaa suomalaista. Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd) muistuttaa, että muistisairauksien ennaltaehkäisyssä avainasemassa ovat tutkimusnäyttöön perustuvat keinot aivoterveyden edistämiseen. Tätä tutkimusnäyttöä tulee hyödyntää myös poliittisessa päätöksenteossa.

Sunnuntaina päättyneen valtakunnallisen vanhusten viikon teemana oli vanhuuteen varautuminen. Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen muistuttaa, ettei aihe kuitenkaan vanhene teemaviikon päättyessä.

– Muistisairaudet lisääntyvät koko ajan ja vuosittain meillä sairastuu noin 14 500 henkilöä muistisairauteen. Suomessa on lähes 200 000 muistisairasta ja jos jokaisella ajatellaan olevan kolme läheistä ihmistä, niin muistisairaudet koskettavat läheisesti jo lähes miljoonaa suomalaista, sanoo Ropponen-Mäkisalo.

– Muistisairauksia voidaan onneksi ennaltaehkäistä, Ropponen-Mäkisalo korostaa.

Maailman terveysjärjestö WHO on antanut tutkimusnäyttöön perustuvat suositukset muistisairauksien ennaltaehkäisemiseksi. Suositusten taustalla on suomalaistutkimuksista saatu näyttö, erityisesti professori Miia Kivipellon johtama FINGER-hanke.  Suosituksissa luetellaan useita aivoterveellisiä elämäntapoja, joilla muistisairauksia voidaan ennaltaehkäistä tai niiden etenemistä hidastaa.

WHO korostaa suositusten antamisen yhteydessä, että eri maissa terveydenhuollon ja poliittisten päättäjien tulisi hyödyntää nyt saatua näyttöä toimintojen suunnittelussa ja päätöksenteossa.

– Uuteen hallitusohjelmaan onkin nyt kirjattu, että muistisairauksien ennaltaehkäisyyn panostetaan. Asian tärkeys on tiedostettava myös maakunnissa ja kunnissa sekä vahvistettava myös näiden pohjalta toimia esimerkiksi vanhus- ja terveydenhuollossa, Ropponen-Mäkisalo sanoo.

– Yksi muistiystävällinen teko kerrallaan rakennamme yhdessä Suomesta muistiystävällisen maan, jossa jokaisen meistä on hyvä ja turvallista elää.