Kuormittava kevät jätti jälkensä myös moniin parisuhteisiin. Kesä kannattaakin valjastaa suhteen vahvistamiseen toista ymmärtämällä.

Monissa kodeissa poikkeuskevät näyttäytyi lisääntyneenä työkuormana ja tiiviinä neljän seinän sisällä elämisenä, toisissa se taas vähensi töitä ja lisäsi vapaa-aikaa. Parisuhteita kriisi on koetellut vaihtelevasti. Oman tilan menettäminen ja ahdistus on lisännyt konflikteja, mutta joitakin koettelemus on voinut jopa lähentää.

– Joillekin kevät on tarjonnut mahdollisuuden pysähtyä ja olla toiselle enemmän läsnä. Parhaimmillaan parisuhde on tärkeä tuki koronakriisin kaltaisessa kuormitustilassa: kumppanilta saa tukea, hän kuulee murheet ja tsemppaa eteenpäin. Sellainen tukee selviytymistä, sanoo pääkaupunkiseudun ja Uusimaan vastaava psykologi Lotta Heiskanen Terveystalosta.

Asiassa on myös toinen puoli.

– Stressaava tilanne voi viedä pareja helpommin erilleen, jos vuorovaikutus ajautuu negatiiviseksi, ymmärtämättömäksi ja ohittavaksi. Tällöin kumppaneiden voi olla vaikea tukea toisiaan. Kriisi voi tuoda kumppanissa esiin parhaat, mutta myös pahimmat puolet.

Stressi nakertaa myötätuntoa

Kun stressitasot nousevat riittävän korkeiksi, vuorovaikutus kääntyy herkästi negatiiviseksi ja tilanteet kärjistyvät helpommin. Aivojen on vaikeaa pysyä myötätuntoisina, sillä kyky ymmärtää omaa ja toisen mieltä häiriintyy herkästi stressissä. Seuraukset ovat monelle tuttuja: sanotaan asioita, joita ei tarkoiteta ja fraasit kuten ”sinä aina” ja ”sinä et koskaan” alkavat uida keskusteluihin.

Jokaisella ihmisellä on oma yksilöllinen tapansa selvitä stressistä. Yksi pyytää apua ja vaatii toista lähelleen, toinen taas vetäytyy omiin oloihinsa ja alkaa vältellä kontaktia. Yhteentörmäyksiltä ei aina vältytä.

– Mitä enemmän toinen vaatii, sitä tiukemmin toinen sulkeutuu – ja mitä enemmän toinen vetäytyy, sitä enemmän toinen vaatii ja on kriittinen. Näin voidaan ajautua kielteisen vuorovaikutuksen kehälle, jota kumppanit tulevat toimillaan vahvistaneeksi. Pohjimmiltaan molemmat voivat kärsiä yhteyden menettämisestä. Tällaiset kohtaamattomuudet voivat poikkeusoloissa lisääntyä, sillä juuri muutostilanteissa kuulluksi tulemisen tarve usein kasvaa.

Jos globaalin kriisitilanteen aikana saa omalta kumppanilta kaipaamaansa tukea ja lohtua, se tukee selviytymistä ja voi vahvistaa suhdetta. Jos sen sijaan jumiudutaan riitelemiseen, tekee se isosta kuvasta vielä raskaamman.

– Tunne siitä, että on kriittisellä hetkellä jäänyt yksin, vaille kumppanin tukea, voi jäädä haavana kalvamaan suhdetta. Vaikka suhteessa olisi ollut haasteita aiemminkin, niiden kärjistyminen näin stressaavana ajankohtana voi jäädä elämään pitkäaikaisena pettymyksenä, Heiskanen sanoo.

Ota ja anna aikaa

Vaikka kokisi jääneensä keväällä vaille kumppanin tukea, Heiskanen toivoo ihmisiltä armollisuutta läheisiä kohtaan.

– Koronakevään kaltaisessa paineisessa tilanteessa mieli on ollut meillä kaikilla todella lujilla. Silloin on vaikea olla ymmärtäväinen ja on ihan luonnollista, että katkoksia tulee. Se ei ole vaarallista, kunhan ne pystytään korjaamaan. Kukaan ei ole niin täydellinen, ettei joskus ohittaisi ja loukkaisi myös kaikkein rakkaimpiaan, Heiskanen muistuttaa.
Moni tunnistaa tilanteissa vain oman yksin jäämisen kokemuksensa, mutta monesti on niin, että molemmat osapuolet ovat kokeneet tulleensa sivuutetuiksi – tarpeet eivät vain ole kohdanneet.

– Vuorovaikutus on kaiken keskiössä. Tärkeää olisi tunnistaa, miten kumpikin vaikuttaa toisiinsa silloin, kun asiat eivät suju hyvin. Kun näkee metsän puilta, voi itsekin alkaa toimia eri tavoin ja auttaa kumppania. On arvokasta huomata, ettei tarvitsekaan olla taistelupari, vaan voidaan toimia liittolaisina.

Poikkeuksellisten kuukausien jälkeen ei myöskään tarvitse syyllistyä, jos haluaa ympärilleen tilaa hengittää.

– Nyt kun rajoituksia on kevennetty, omaa aikaa ja tilaa saa ottaa, jos sitä kaipaa. Keväällä moni joutui luopumaan omista menoista. Ei ole väärin, jos niitä ikävoi. Nyt on aika ja mahdollisuus palautua ja ottaa kaikki irti tästä kesästä, sanoo Heiskanen.
Psykologin parisuhdevinkit kesään

1. Huomaa hyvä

Kiinnitä huomiota siihen, mistä on selvitty ja mikä kaikki meni hyvin. Kehu ja kiitä! Mikä kaikki suhteessa on hyvää? Parien hyvinvoinnille tärkeintä on keksiä, miten ylläpitää keskinäistä hyvää ja vahvistaa sitä.

2. Katso maailmaa kumppanin silmin

Ole utelias, käänny kumppanin puoleen ja pyri ymmärtämään, mitä hän on viime aikoina kokenut. Älä oleta, vaan kysy. Yritä myötäelää ajatuksia, kuulluksi tuleminen rauhoittaa. Vaikka et olisi koronamankelissa onnistunut, tee selväksi, että nyt haluat olla paremmin läsnä ja tukena.

3. Tehkää juuri teille mieleisiä asioita

Kesä on hyvää aikaa tehdä asioita, jotka ovat itselle ja kumppanille tärkeitä. Parisuhteen hoitamisen ei tarvitse olla ulkoisesti näyttäviä asioita, usein pelkkä läsnäolo riittää. Tärkeintä on, että kumppanille välittyy, että hän on tärkeä ja arvokas, ja että toiseen voi luottaa ja tukeutua. Osoita mielenkiintoa ja ymmärrystä, tarjoa tukea ja herätä hellyyttä siten, kun aidosti voit.

4. Vaadi vähemmän, kuuntele enemmän

Jotta ristiriidoista selvitään rakentavasti, on tärkeää ymmärtää oma osuus riidoissa. Itseään voi muuttaa, toista ei. Hyökkäävä ja kriittinen vuorovaikutus tai puolison huomiotta jättäminen johtaa harvoin hyvään. Vuorovaikutus usein jatkuu samassa sävyssä, jossa se on aloitettu. Myönteisen kautta on helpompi edetä.

5. Riita poikki pariterapian avulla

Jos ristiriitoja ei saa setvittyä omin avuin, moni pari hyötyy pariterapiasta. Apua on suositeltavaa hakea jo ennen kuin tilanne on todella tulehtunut. Pariterapiaan kannattaa tulla hyvin matalalla kynnyksellä. Jo muutama keskustelukerta voi auttaa avaamaan solmuja.