Vuoden sisällä tupakoinnin lopettaneista 15 prosenttia kertoi lopettaneensa tupakoinnin koronan vuoksi, mikä merkitsee yli 10 000 tupakoivaa henkilöä.

Tiedot ilmenevät terveysjärjestö Suomen ASH ry:n Taloustutkimuksella teettämästä tutkimuksesta, jossa kartoitettiin koronan vaikutusta tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöön.

Lopettaneiden lisäksi tällä hetkellä tupakoivista 11 prosenttia kertoi yrittäneensä lopettaa tupakoinnin ja 15 prosenttia kertoi vähentäneensä polttamiensa savukkeiden määrää koronan vuoksi. 

-Suomen ASH ja useat asiantuntijat ovat kehottaneet tupakoinnin lopettamiseen koronan vuoksi. Tämä tutkimus osoittaa, että sanoma on mennyt hyvin perille. Vaikka tutkimuksen vastaajamäärä oli yli 2000, sisältyy tällaiseen kyselytutkimukseen useita epävarmuustekijöitä. Joka tapauksessa on ilmeistä, että suuri määrä suomalaisia on lopettanut koronan vuoksi – ja toivottavasti pysyvät savuttomina myös muun terveytensä vuoksi, toteaa Suomen ASH ry:n puheenjohtaja professori Pekka Puska.

Terveys oli tutkimuksessa tavallisin kannuste (84 %) tupakoinnin lopettamiseen.

Tupakoinnin lopettamista haluavilla vastaajilla toiseksi yleisimpänä syynä olivat taloudelliset syyt (65 %). Yli puolet tupakoinnin lopettamista haluavista vastaajista katsoi sen olevan myös täysin turha tapa.

Useammat haluaisivat lopettaa nuuskan käytön

Nuuskan päivittäinen käyttö on pysynyt samalla tasolla vuodesta 2018, mutta kokeilut ovat vähentyneet. Vastaavasti aikaisempaa useammat haluaisivat nyt lopettaa nuuskan käytön. Pääperustelut ovat samat kuin tupakoinnin lopettamisessa: terveys, turha tapa ja talous.

Nuuskan käyttäjiä oli tutkimuksessa niin vähän, ettei pienestä vastausmäärästä voi tehdä tarkkoja päätelmiä. Sama koskee sähkösavukkeiden käyttöä. Kuitenkin selvästi useampi nuuskaa päivittäin tai satunnaisesti käyttävä on nyt huolissaan nuuskan käytön aiheuttamista terveyshaitoista. Näin on myös sähkösavukkeiden käyttäjien kohdalla.

-Nuorten nuuskaaminen on viime vuosina ollut suuri huolenaihe. Tutkimus viittaa kuitenkin siihen, että asiallinen tieto nuuskaamisen haitoista leviää, sillä lopettamishalukkuus, ja juuri terveydellisistä syistä, on ilahduttavasti lisääntynyt. Terveyshuolien lisääntyminen näkyy myös sähkösavukkeiden käyttäjillä, korostaa Pekka Puska.