Kyselyn rujo tulos: Sairaanhoitajat eivät uskalla puuttua – kiire ajaa etiikan ohi

0

Sairaanhoitajaliitto selvitti jäsenkyselyllä sairaanhoitajien ja alalla johtotehtävissä työskentelevien valmiuksia puuttua hoitotyössä asiakkaaseen eli potilaaseen kohdistuvaan epäasialliseen toimintaan.

Lisäksi tarkasteltiin, millä tavoin haastavia tilanteita käsitellään työyhteisöissä.

Kyselyn mukaan sairaanhoitajista noin 84 prosenttia kertoo velvollisuudekseen puuttua asiaan, jos havaitsee potilaan tai asiakkaan hoidossa epäasiallista käytöstä tai toimintaa. Kuitenkin vain noin kolmasosa (32 prosenttia) vastaajista kertoo uskaltavansa puuttua havaitsemiinsa epäkohtiin.

Epäasialliseksi toiminnaksi hoitotyössä luokitellaan esimerkiksi se, jos potilaan tai asiakkaan omaa tahtoa tai yksityisyyttä ei kunnioiteta. Tällaista toimintaa oli päivittäin tai viikoittain havainnut kyselyyn vastanneista 37 prosenttia.

Kiire ajaa etiikan ohi

Kiire mainittiin yhdeksi syyksi sille, miksi hoitajat eivät aina puutu epäeettiseen toimintaan. Yli puolet (53 prosenttia) kyselyyn vastanneista sairaanhoitajista kertoo olevansa samaa tai täysin samaa mieltä siitä, että joutuu toimimaan epäeettisesti vähäisten resurssien vuoksi.

Kiireessä resurssit on tärkeää mitoittaa oikein. Tämä tarkoittaa sitä, että paikalla on oltava paitsi lukumäärällisesti riittävä määrä henkilökuntaa, henkilöstöllä on myös oltava tarpeeksi tilanteen vaatimaa osaamista.

-Kiireestä huolimatta epäeettinen toiminta ei ole hyväksyttävää. Tarve sairaanhoitajien ammatilliselle osaamiselle korostuu sellaisissa tilanteissa, joissa asiakas tai potilas käyttäytyy poikkeavalla tavalla ja on aggressiivinen esimerkiksi muistisairauden vuoksi. Ammattilainen osaa tunnistaa syyt potilaan käytöksen takana ja hoitaa tätä asianmukaisesti. On tärkeää lisätä ymmärrystä ja antaa hoitajille ohjeistuksia erilaisten tilanteiden varalle, kertoo Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Nina Hahtela.

-Kollegiaalisuutta on se, että auttaa muita ja uskaltaa myös tarvittaessa puuttua asiaan, jos huomaa toisen työskentelytavoissa epäeettisiä piirteitä. Tavoitteemme on, että ohjeistusten avulla ongelmakohtia voi tuoda rakentavasti esiin kaikilla työpaikoilla. Yhteisillä pelisäännöillä voimme kehittää alaa, Hahtela jatkaa.

Sairaanhoitajaliiton jäsenilleen lähettämään kyselyyn vastasi 752 julkisessa, yksityisessä ja kolmannen sektorin palveluksessa toimivaa sairaanhoitajaa sekä noin 161 alalla johtavissa ja esimiestehtävissä työskentelevää henkilöä. Kysely toteutettiin helmikuussa 2018, ja se lähetettiin noin 9000:lle Sairaanhoitajaliiton jäsenelle.

Jaa

Kommentoi