Tupakoitsijalle nopeampi toipuminen leikkauksesta ja vähemmän komplikaatioita, yhteiskunnalle kustannussäästöjä… Tupakoinnin lopettaminen ennen leikkausta toden totta tuo selviä hyötyjä yksilölle ja yhteiskunnalle.

Tupakoimattomana leikkaukseen on uusi toimintamalli, jolla halutaan systemaattisesti vaikuttaa leikkauspotilaiden tupakoinnin vähentämiseen.

Keskeistä mallissa on, että tupakoinnin lopettaminen nostetaan esiin jo varhaisessa vaiheessa, ja tukea lopettamiseen annetaan hoitoketjun eri vaiheissa. Mukana ovat perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja apteekit. Toimintamalli pohjautuu laajaan tutkimusnäyttöön ja Käypä hoito -suositukseen, joka ohjeistaa potilaiden leikkausta edeltävää arviointia.

Toimintamallista keskusteltiin Pfizerin järjestämässä symposiumissa Pohjolan lääkäripäivillä 25.2.2016.

Miljoonien säästöt

Pfizerin vanhempi tieteellinen asiantuntija Kari Linden kertoi, että tupakointi olisi hyvä lopettaa mahdollisuuksien mukaan jo 4–8 viikkoa ennen leikkausta. Jo kuukauden parin tupakoimattomuus vähentää komplikaatioriskejä merkittävästi. Joka vuosi Suomessa leikataan kiireettömästi yli 40 000 henkilöä, jotka tupakoivat. Tupakoinnin lopettaminen voisi vähentää hoitopäiviä tuhansilla ja tuoda näin miljoonien eurojen säästöt.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä (PPSHP) toimintamallin pilotointi on aloitettu Oulaskankaan sairaalassa ja OYS:n verisuonikirurgiassa.

-Mallissa perusterveydenhuollon tai lähettävän lääkärin rooli on erittäin keskeinen. On tärkeää, että asia nostetaan esiin jo varhaisessa vaiheessa, kun leikkausta suunnitellaan. Siinä vaiheessa, kun tullaan erikoissairaanhoidon piiriin, parasta hyötyä tupakoinnin lopettamisesta ei ehditä saada, kertoo PPSHP:n perusterveydenhuollon yksikön johtaja Päivi Hirsso.

-Pohjois-Pohjanmaalla savuttomuuden tuki on ollut yksi hyvinvointityön painopisteistä. Tupakoimattomana leikkaukseen -malli on luonteva jatko aiemmalle Savuttomuuden polku -hoitoketjulle. Oulaskankaan sairaala ja OYS verisuonikirurgia ovat olleet innostuneita mallin käyttöönotosta ja tukevat jokaista tupakoijaa savuttomassa arjessa, Hirsso jatkaa.

Leikkaukseen joutuminen on Kari Lindenin mukaan otollinen ajankohta tupakoinnin lopettamiselle, sillä se voi auttaa miettimään tupakoinnin riskejä ja pysyvän tupakoimattomuuden hyötyjä laajemminkin.

Todellisia hyötyjä

Tupakoinnin lopettaminen vaikuttaa leikkauksen yhteydessä moniin komplikaatioriskeihin. Leikkauksen jälkeiset komplikaatiot vähenevät ja esimerkiksi leikkausalueen verenkierto paranee, haavakomplikaatioiden määrä vähenee, hengitysongelmat vähenevät leikkauksen aikana ja sen jälkeen ja keuhkokuumeen vaara vähenee.

Lisäksi muun muassa leikkaukseen liittyvän sydän- ja aivoinfarktin riski vähenee ja luunmurtumien paraneminen nopeutuu. Tupakoinnin lopettaminen voi vähentää myös hoitoaikaa sairaalassa.