Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS:n hallinnollinen ylilääkäri Veli-Matti Ulander on kertonut Munuais- ja maksaliitolle, että elinsiirrot pyritään varmistamaan sairaanhoitajalakon aikana. 

Sairaalan ja sairaanhoitajien edustajat ovat päässeet sopimukseen elinsiirtoihin liittyvästä suojelutyöstä.

Kahden elinsiirtokoordinaattorin suojelutyö on vahvistettu. Myös Meilahden leikkaussalit ovat vahvistaneet, että elinsiirtopäivystys on varmistettu myös öisin.

Elinsiirrot vaativat toteutuakseen moniammatillisen tiimin useassa eri yksikössä, esimerkiksi luovuttajasairaalassa, leikkaussalissa, laboratoriossa, röntgenissä sekä tehohoidossa tai osastolla. Suojelutyölautakunta käsittelee suojelutyöpyynnöt virka-aikaan.