Lasten ja nuorten ylipainon yleisyydessä ei ole tapahtunut muutosta vuosien 2020 ja 2021 välillä muutaman vuoden hitaan kasvun jälkeen, mutta yleisyys näyttää vakiintuneen huolestuttavan korkealla tasolle.

Asia käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) päivittämästä tilastoaineistosta.

Vuonna 2020 oli 2–16-vuotiaista pojista ylipainoisia tai lihavia 29 prosenttia, tytöistä 19 prosenttia. Prosenttiosuudet ovat pysyneet yhtä suurina nyt valmistuneissa vuotta 2021 koskevissa tilastotiedoissa.

Ylipainon yleisyys on kehittynyt vaihdellen eri ikäryhmissä. Esimerkiksi 7–12-vuotiailla tytöillä ylipaino on yleistynyt prosenttiyksikön vuodessa vuosina 2018–2021. Samanikäisillä pojilla ylipaino oli yhtä yleistä vuosina 2020 ja 2021.

Pitkälle meneviä johtopäätöksiä on THL:n kehittämispäällikkö Päivi Mäen mukaan vaikea tehdä nyt julkaistuista viime vuoden tiedoista.

-Lasten ja nuorten ylipaino ja lihavuus ovat yleistyneet viime vuosina. Olisi tärkeää, että tämänhetkisistä luvuista päästäisiin alas päin. Luotettavien päätelmien tekemiseen tarvitaan kuitenkin pidempi kuin yhden vuoden seuranta. Vasta tulevat vuodet näyttävät kehityksen suunnan.

Alueelliset erot ylipainossa suuret

Alueelliset ja kuntakohtaiset erot lasten ja nuorten ylipainon ja lihavuuden yleisyydessä ovat hyvin suuret.

Pojista ylipainoisia tai lihavia oli vuonna 2021 kunnasta riippuen 18–60 prosenttia, tytöistä 12–41 prosenttia.

Nuorten lihavuus näyttää olevan yleisintä Itä-Suomessa ja Lapissa. Voit katsella tilastoja tarkemmin täällä.

Kuntien ja alueiden välisiä eroja voivat selittää Päivi Mäen mukaan väestön koulutus, mutta myös palvelujen saatavuus ja harrastusmahdollisuudet.

THL:n uuteen Päätösten tueksi -julkaisuun on koottu esimerkkejä siitä, miten kunnissa voidaan tukea lasten, nuorten ja perheiden voimavaroja ja kokonaisvaltaista hyvinvointia, terveyttä edistävää ravitsemusta sekä monipuolista ja turvallista liikkumista.