Mehiläinen kertoo, että yksityisten terveyspalveluiden akuuttiin alkoholinkäyttöön liittyvissä diagnooseissa on havaittavissa selkeää vuodenaikavaihtelua. Alkoholidiagnooseja kirjataan eniten kesäkuukausina. Joulun ja uuden vuoden alkoholimyynnin piikki erottuu puolestaan tammikuun tilastoissa.

Alkoholiriippuvuuteen tai alkoholin haittoihin liittyvien akuuttien diagnoosien kirjausten suhteellinen osuus on vuosien 2015–2022 dataan perustuen korkeimmillaan heinäkuussa, jolloin kyseisten diagnoosien osuus on 17 prosenttia vuoden keskiarvoa ja 31 prosenttia helmikuuta suurempi.

Alkoholidiagnoosien kuukausittainen vaihtelu noudattelee alkoholimyynnin tilastoa varsin tarkasti. Sekä myynti että alkoholidiagnoosien määrä ovat korkealla tasolla kesäkuukausina. Joulukuun myyntipiikki näkyy puolestaan alkoholidiagnoosien lisääntymisenä heti vuoden vaihteen jälkeen.

– Alkoholidiagnooseja kirjataan etenkin kesäkuukausina. Harvemmin kuulee ihmisten vannovan kuivan kesän nimiin, vaikka se olisi vuoden alun juomataukoa tärkeämpää. Vaikka oletimme että alkoholimyynnin ja alkoholidiagnoosien välillä on yhteys, yllätyimme sen suoraviivaisuudesta, Welling sanoo.

Alkoholi näyttäytyy monella tapaa terveydenhuollossa. Miehille alkoholidiagnooseja kirjataan lähes viisinkertainen määrä naispotilaisiin verrattuna. Kokonaisuudessaan ikäjakauma painottuu 45–60-vuotiaisiin, mutta alkoholi tuo vastaanotoille kaikenikäisiä potilaita nuorista aikuisista yli 80-vuotiaisiin.

-On tärkeää tunnistaa, milloin alkoholinkäyttö aiheuttaa terveyshaittoja tai uhkaa työkykyä, jotta potilasta voidaan tukea muutoksessa, toteaa Mehiläisen laatuylilääkäri Maiju Welling.

Apua alkoholiongelmiin kannattaa hakea ajoissa. Monelle tipaton tammikuu tai muuhun aikaan osuva katko on tarpeellinen kierteen katkaisemiseksi. Työterveyshuollosta voi saada tukea alkoholiriippuvuuteen tai alkoholin riskikäyttöön jo ennen sen johtamista työkyvyttömyyteen.

– Haitallinen alkoholin käyttö piiloutuu usein esimerkiksi unihäiriöiden, ahdistuksen, masennuksen ja uupumuksen diagnooseilla kirjattujen sairauspoissaolojen taakse. Sillä on vaikutusta työssä suoriutumiseen, työmotivaatioon ja yleiseen työhyvinvointiin. Haitat näkyvätkin pääasiassa ensimmäisenä työpaikalla. On tärkeää, että työkaverit ja esihenkilöt uskaltavat avata keskustelun huolestuttavista havainnoistaan asianomaisen kanssa yrityksen oman päihdeohjelman mukaisesti, ja ohjata hänet tarvittaessa työterveyshuoltoon, sanoo Mehiläisen johtava työterveyslääkäri Sirkku Martti.