Yle kirjoittaa, että jopa yli viidennes terveydenhuollon piirissä tehdyistä hoitotoimenpiteistä on niin sanottuja ”vähähyötyisiä hoitoja”. Ne syövät Ylen mukaan terveydenhuollon resursseja ja aiheuttavat myös harmia potilaille.

-Noin viidennes terveydenhuollon toimenpiteistä on niin sanottuja vähähyötyisiä hoitoja, arvioi Ylelle professori Miia Turpeinen Oulun yliopistosta.

Tällä tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla ei juurikaan ole mitään katetta potilaalle.

Tarpeettomat hoidot vievät resursseja ja tulevat kalliiksi.

Lisäksi on usein niin, että jos potilaalle ei ole toimenpiteistä tai hoidoista hyötyjä, heille voi jäädä itse asiassa käteen vain haittavaikutuksia.

Suomessa on olemassa lääkäreiden Vältä viisaasti -listaus, jonne kerätään vältettäviä vähähyötyisiä hoitoja. Lista on tässä:

ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö)

Biopalautehoito (neurofeedback) lasten ja nuorten ADHD:n hoidossa

Monityydyttymättömät rasvahapot lasten ja nuorten ADHD:n hoidossa

Ahdistuneisuushäiriöt

Bentsodiatsepiinilääkehoidon aloitus ahdistuneisuushäiriöihin

Aivovammat

Kallon röntgenkuvaus aivovammapotilaalla

Alahengitystieinfektiot (aikuiset)

Antibiootit keuhkoputkitulehduksen hoidossa aikuisilla

Keuhkokuumeen radiologinen kontrolli

Yskänlääkkeet flunssaan liittyvän yskän hoidossa aikuisilla

Alahengitystieinfektiot (lapset)

Antibiootit lapsen akuutin keuhkoputkitulehduksen hoidossa

Yskänlääkkeet lasten yskän hoidossa

Alaraajojen laskimovajaatoiminta

Kompressiohoito suonikohjujen pahenemisen estossa

Alaselkäkipu

Kuvantamistutkimukset epäspesifisen alaselkäkivun akuutissa tai subakuutissa vaiheessa

Vuodelepo epäspesifisessä alaselkäkivussa tai iskiaksessa

Alkoholiongelmat

Riippuvuutta aiheuttavat lääkkeet alkoholiongelmaisella

Atooppinen ekseema

Antihistamiinit atooppisen ekseeman aiheuttaman kutinan hoidossa

Paikalliset antimikrobiset aineet ja sisäiset antibiootit atooppisen ekseeman hoidossa

Ruoka-allergiaselvitykset atooppista ekseemaa sairastavilla lapsilla

Depressio

Ketiapiinimonoterapia masennustilan hoidossa

Kyselylomakkeiden käyttö depression diagnosoinnissa

Litiumlääkehoidon lopetus mielialahäiriöpotilaalla ja itsemurhariski

Nuoruusikäisen lievän ja keskivaikean masennuksen lääkehoito

Diabeteksen munuaistauti

ACE-estäjät ja ATR-salpaajat raskauden aikana

RAS-järjestelmää lamaavien lääkkeiden yhdistelmä verenpainetaudissa

Dyslipidemiat

Suuriannoksinen statiini ja lihasoireet

Valtimotautien kokonaisriskin arvio ja lipidilääkityksen aloitus

Epilepsiat ja kuumekouristukset (lapset ja nuoret)

Kuumetta alentava lääkitys kuumekouristuksen estossa

Eteisvärinä

Eteisvärinän rytminsiirto lieväoireisilla iäkkäillä potilailla

Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu

Mirabegroni eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun hoidossa

Sahapalmu eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun hoidossa

Glaukooma

Automaattiset kuvantamislaitteet glaukooman diagnostiikassa

Kohdistamattomat glaukoomaseulonnat

Silmänpaineen vuorokausivaihtelun mittaaminen glaukoomapotilailla

Hammasperäiset äkilliset infektiot ja mikrobilääkkeet

Mikrobilääkkeet äkillisen apikaalisen parodontiitin hoidossa

Mikrobilääkkeet äkillisen pulpiitin hoidossa

Hampaan juurihoito

Juurihoidon välttäminen syvän karieksen hoidolla

Hampaan paikkaushoito

Amalgaamipaikkojen vaihtaminen

Ihoinfektiot

Laajakirjoisten antibioottien käyttö ruusutulehduksen hoidossa

Itselääkitys

Yskänlääkkeet flunssaan liittyvän yskän hoidossa aikuisilla

Yskänlääkkeet lasten yskän hoidossa

Itsemurhien ehkäisy ja itsemurhaa yrittäneen hoito

Bentsodiatsepiinilääkehoidon aloitus ahdistuneisuushäiriöihin

Litiumlääkehoidon lopetus mielialahäiriöpotilaalla ja itsemurhariski

Kaksisuuntainen mielialahäiriö

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön diagnosointi aikuisella ja MDQ-seula

Litiumlääkehoidon lopetus mielialahäiriöpotilaalla ja itsemurhariski

Valproaatin käyttöön liittyvät riskit fertiili-ikäisillä naisilla kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidossa

Karies (hallinta)

Fluoridittomat hammastahnat lapsilla ja nuorilla

Suun huuhtelu hampaiden harjauksen jälkeen

Kehityksellinen kielihäiriö (kielellinen erityisvaikeus, lapset ja nuoret)

Toimintaterapia lasten kehityksellisen kielihäiriön kielellisen toimintakyvyn kuntoutuksessa

Keliakia

Gluteenin käyttö ennen diagnostisia tutkimuksia

HLA-määritys keliakian diagnostiikassa

Kipu

Tramadolin ja serotoniinioireyhtymän riski

Tulehduskipulääkkeiden sydänriskit

Tulehduskipulääkkeisiin liittyvät vuotoriskit

Kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnytinten solumuutokset

Kohdunkaulan lievien solumuutosten (LSIL / CIN1) hoito

Nuorten naisten Papa-näytteet

Kohonnut verenpaine

ASA-hoito verenpainetaudissa

Beetasalpaaja komplisoitumattoman essentiaalisen verenpainetaudin ensisijaisena hoitona

RAS-järjestelmää lamaavien lääkkeiden yhdistelmä verenpainetaudissa

Kostea silmänpohjan ikärappeuma (AMD)

VEGF:n estäjähoidon valinta AMD:ssä

VEGF:n estäjähoidosta luopuminen AMD:n hoidossa

Krooninen alaraajahaava

Kroonisen alaraajahaavan systeeminen antibioottihoito

Krooninen sepelvaltimo-oireyhtymä

Kliininen rasituskoe ahtauttavan sepelvaltimotaudin toteamisessa pienen tai erittäin pienen kliinisen ennakkotodennäköisyyden potilailla

Käden ja kyynärvarren rasitussairaudet

Verihiutaleplasmainjektiot kyynärpään lateraalisen tendinopatian hoidossa

Laskimotukos ja keuhkoembolia

Liuotushoito kohtalaisen kuolemanriskin keuhkoemboliassa

Syvän laskimotukoksen liuotushoito systeemisellä alteplaasilla

Lihavuus (lapset, nuoret ja aikuiset)

Normaalipaino laihdutustavoitteena

Lonkkamurtuma

Liikkumisen rajoitteet kaatumisten ehkäisyssä laitoshoidossa

Lonkkatekonivelen kiinnitys lonkkamurtumapotilaalla

Lyhentyneen hammaskaaren hoito

Lyhentynyt hammaskaari

Migreeni

Botuliinitoksiinin käyttö episodisen migreenin hoidossa

MS-tauti

Beetainterferoni toissijaisesti etenevässä MS-taudissa

Muistisairaudet

Memantiinin yhdistäminen asetyylikoliiniesteraasin estäjään lievässä Alzheimerin taudissa

Muistisairauden lääkehoidon jatkaminen tehottomaksi osoittautuneella lääkkeellä

Psykoosilääkkeiden pitkäaikainen käyttö lieväasteisista psykoottisista käytösoireista kärsivillä muistisairauspotilailla

Munuaisvaurio (akuutti)

RAS-järjestelmää lamaavien lääkkeiden yhdistelmä verenpainetaudissa

Tulehduskipulääkkeet ja akuutin munuaisvaurion riski

Ylinesteytyksen välttäminen akuutin munuaisvaurion ehkäisyssä ja hoidossa

Nielutulehdus

CRP on nielukipupotilaan diagnostiikassa tarpeeton

Lieväoireisen nielukipupotilaan nielunäyte on tarpeeton

Muut mikrobilääkkeet kuin V-penisilliini nielutulehduksessa

Niskakipu (aikuiset)

Kuvantamistutkimukset epäspesifisessä niskakivussa

Nivelreuma

Suuriannoksinen glukokortikoidihoito ja nivelreuma

Olkapään jännevaivat

Avarrusleikkaus olkalisäkkeen alaisen kivun hoidossa

Ultraäänihoito kiertäjäkalvosimen sairauksissa

Osteoporoosi

Osteoporoosin seulonta

Palliatiivinen hoito ja saattohoito

Bifosfonaatit ja denosumabi saattohoitopotilaiden malignin luustokivun hoidossa

Parodontiitti

Implanttihoidot parodontiittipotilailla

Ruoka-allergia (lapset)

Imettävän äidin eliminaatiodieetti

Ruoka-allergiaselvitykset atooppista ekseemaa sairastavilla lapsilla

Seerumin ruokaspesifiset vasta-ainemääritykset ruoka-allergian diagnostiikassa

Sepelvaltimotautikohtaus

Rutiinimainen hapen anto sepelvaltimotautikohtauspotilaalla

Sivuontelotulehdus

Akuutin sivuontelotulehduksen röntgentutkimukset

Akuutti sivuontelotulehdus ja mikrobilääkkeet

Suusyöpä

Kalsium-fosfaattiliuos mukosiitin hoidossa

Sydämen vajaatoiminta

Glitatsonien käyttö diabeteksen hoitoon sydämen vajaatoimintapotilailla

Kalsiumkanavan salpaajien käyttö sydämen systolisessa vajaatoiminnassa

Tulehduskipulääkkeiden käyttö sydämen vajaatoimintaa sairastavilla

Syömishäiriöt

Ehkäisytablettien käyttö syömishäiriöpotilailla

Syömishäiriöpotilaiden lääkehoito

Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito

Hypnoosi ja akupunktuuri tupakasta vieroituksessa

Tyypin 2 diabetes

ACE-estäjät ja ATR-salpaajat raskauden aikana

Unettomuus

Bentsodiatsepiinien käyttö unettomuuden hoidossa

Melatoniini vuorotyöstä tai perussairaudesta johtuvan unettomuuden hoidossa

Sedatiiviset unilääkkeet ikääntyneiden unettomuuden hoidossa

Uniapnea (obstruktiivinen uniapnea aikuisilla)

Laseravusteinen uvulopalatoplastia (LAUP) ja uniapnea

Pulssioksimetrin käyttö uniapnean seulontadiagnostiikassa

Radiotaajuuskirurgia (RFA) uniapnean hoidossa

Virtsatieinfektiot

Antiseptisilla aineilla kyllästetyt katetrit lyhytaikaisessa katetroinnissa

Miktiokystografian asema lasten virtsatieinfektioiden diagnostiikassa

Oireettoman bakteriurian hoito iäkkäillä

Välikorvatulehdus (lasten äkillinen)

Vuotavan putkitetun korvan hoito

Värttinäluun alaosan murtuma (rannemurtuma)

Uusintarepositio rannemurtuman asennon pettäessä kipsihoidon aikana

Ylävatsavaivat ja refluksioireet

Vältä pitkäaikaista lääkehoitoa dyspepsiassa

Älä rutiininomaisesti tutki ulosteen verta ylävatsavaivaiselta potilaalta