Uskaltaako sähkötupakkaa käyttää? Mitä sanoo tähän Terveyden ja hyvinvoinnin laitos?

Sähkösavukkeita markkinoidaan tupakoinnin lopettamiseen, mutta väitteiden taustalta puuttuu yhä selkeä tieteellinen näyttö, THL lausuu.

Tehosta tupakoinnin lopettamisessa on saatu viitteitä, mutta tarvitaan lisää laadukasta tutkimusta. Tutkimustiedon valossa sähkösavukkeet tulisi saada tuotesääntelyn piiriin, jotta mahdolliset terveydelle haitalliset vaikutukset voitaisiin minimoida.

Se on jo nyt tiedossa, että sähkösavukkeissa käytetyistä nesteistä on löydetty useita terveydelle haitallisia aineita. Sähkösavukeneste sisältää usein nikotiinia, joka on riippuvuutta aiheuttava itsessäänkin myrkyllinen aine.

Tähänastisten tutkimusten mukaan sähkösavukkeet sisältävät kuitenkin vähemmän haitta-aineita verrattuna poltettavaan savukkeeseen. Lyhytaikainen käyttö ei vaikuttaisi olevan terveydelle kovin haitallista, THL toteaa.

Sähkösavukkeen käyttö huonontaa myös sisäilman laatua, mutta terveyden kannalta kliinisesti merkitseviä raja-arvoja ei ole tutkimuksellisesti osoitettu.

Sähkösavukkeen käyttö on yleistynyt viime vuosina kansainvälisesti. Suomessa käyttö on edelleen vähäistä: 15-64-vuotiasta vain kolme prosenttia käytti sähkötupakkaa säännöllisesti vuonna 2014.